W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

UMO-2016/22/M/NZ9/00604 w ramach konkursu „HARMONIA 8”

Wersja strony w formacie XML

Tytuł projektu: Analiza genetyczna odporności na Plasmodiophora brassicae Wor. u rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem wysokoprzepustowych technologii sekwencjonowania i mapowania.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech M. Karłowski, UAM
Koordynator projektu: dr hab. Katarzyna Mikołajczyk, IHAR-PIB
Partner zagraniczny: Justus-Liebig-Universität Giessen, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung - Prof. dr Rod Snowdon, kierownik Instytutu
oraz dr Christian Obermeier, bezpośrednio zaangażowany we współpracę
Numer umowy: UMO-2016/22/M/NZ9/00604 w ramach konkursu „HARMONIA 8”
Termin rozpoczęcia:  2017-06-20
Termin zakończenia:  2020-06-19

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum w składzie:

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – lider Konsorcjum
  2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB – Partner I
  3. Instytut Ochrony Roślin-PIB – Partner II

Cel badań

Celem planowanego  projektu  jest charakterystyka  podstaw  genetycznych  odporności  rzepaku ozimego na porażenie kiłą kapusty w nowych liniach hodowlanychpoprzez połączenietradycyjnego podejścia genetycznego z nowymi technologiami analitycznymi nowej generacji (NG). Umożliwi to bardziej skuteczną identyfikację  genów związanychz odpornością, a także wykrycie dotąd nie scharakteryzowanych genów zaangażowanych w mechanizmy obronne roślinyprzed  czynnikiem chorobotwórczym.   Zostanie   zbadanezróżnicowanie  pośródbadanych  materiałów roślinnych. Prowadzone   analizy   genetycznebędą  obejmowały  nowoczesnetechnologieNG,  włączając ‘mapowanie poprzez sekwencjonowanie’ oraz analizę genów zaatakowanych roślin, które aktywnie uczestniczą podczas działania mechanizmów obronnych w roślinachodpornych na porażenie kiłą kapusty. Otrzymane  wyniki  będą  stanowiły  podstawę  dla  dalszych  badań  fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych roślin w warunkach stresu  infekcji  patogenem,  w  celu    poznania istotnych mechanizmów odporności.Proponowany  projekt  badawczy  opiera  się  na  współdziałaniu  metod  hodowli  klasycznej  i fitopatologii, z włączeniem wytwarzania dobrze scharakteryzowanych krzyżowań oraz stosowanymi procedurami testów określania odporności (Prof. I. Bartkowiak-Broda, IHAR-Poznań oraz Prof. M. Korbas, IOR-Poznań), z doświadczeniem w analizie bioinformatycznej danych i w zaawansowanych technologiach analizy genomów metodami nowej generacji (Zespół Prof. W. M. Karłowskiego, UAM-Poznań oraz grupy badawcze Prof. R. Snowdona i dr C. Obermeiera, Justus Liebig University, Giessen, Germany, JLU-Giessen).Powodem  podjęcia  tej  tematyki  badawczej  jest  duże  znaczenie,  jakie  ma poznanie  podstaw genetycznych odporności na patogen, także w odniesieniu do analiz wcześniejszych prowadzonych w innych ośrodkach na świecie. Wyniki podjętych badań będą stanowiły istotny, nowy wkład do rozwoju dziedziny wiedzy dotyczącej cech związanych zmechanizmami odporności rzepaku na kiłę kapusty. W dalszym etapie, będą podstawą do dalszych badań ukierunkowanych na fizjologię i biochemię nowych linii  hodowlanych rzepaku z wprowadzoną odpornością.  Umożliwią skuteczną selekcję, co przyczyni się do rozwoju cywilizacyjnego poprzez lepsza ochronę ważnej gospodarczo rośliny  przed  patogenem,  oraz  zabezpieczając  przed  możliwymi  dotkliwymi  stratami ekonomicznymi.  Ograniczenie  strat  w  produkcji  roślinnej  ma  istotne znaczenie  ze  względu  na konieczność wyżywienia coraz większej liczby ludności na świecie, w 2050 roku ludność na świecie będzie liczyła ponad 9 mld wobec 7,2 mld obecnie.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane