W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 733 45 05

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kierownicy komórek organizacyjnych

Komórkami organizacyjnymi Instytutu są:

 1. oddziały,
 2. zamiejscowe zakłady naukowe,
 3. zakłady naukowe,
 4. pracownie,
 5. samodzielne pracownie,
 6. działy,
 7. sekcje,
 8. samodzielne stanowiska,
 9. Zakłady Doświadczalne.

Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej przez niego komórki oraz pełni nadzór nad mieniem powierzonym poszczególnym pracownikom w danej komórce organizacyjnej.

Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

 1. organizacja komórki i wewnętrzny podział zadań, ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych pracowników, a także nadzór nad ich wykonywaniem,
 2. dokonywanie ocen pracy pracowników oraz przedstawianie właściwemu przełożonemu wniosków o awanse, przeszeregowania, nagrody i kary,
 3. umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. przygotowywanie miesięcznych zestawień czasu pracy pracowników komórki,
 5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, stosownie do zakresu działania tych komórek,
 6. inicjowanie i wskazywanie sposobów realizacji zadań oraz podejmowanie decyzji wynikających z zakresu czynności komórki organizacyjnej, w granicach upoważnień udzielonych przez przełożonych,
 7. zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórki i terminowego załatwiania spraw,
 8. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę mienia,
 9. racjonalne gospodarowanie środkami.

Do zadań Kierowników Oddziałów i Kierowników Zamiejscowych Zakładów i Samodzielnych Pracowni Naukowych należy:

 1. kierowanie z ramienia Dyrektora powierzonym zakresem spraw i działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych. Odpowiadają oni przed Dyrektorem za realizację planów naukowych i całokształt działalności podległych komórek,
 2. nadzór nad działalnością  naukową w  komórkach organizacyjnych Oddziału,
 3. współdziałanie w realizacji programów wdrożeniowych, upowszechnieniowych i szkoleniowych,
 4. kształcenie kadr własnych,
 5. nadzór nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia i innych zadań wynikających z ogólnie obowiązujących aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora.

 

CENTRALA IHAR-PIB W RADZIKOWIE
ZAKŁADY NAUKOWE:

Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
prof. dr hab. Grzegorz Żurek
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl 

Zakład Biochemii i Biotechnologii
prof. dr hab. Piotr Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl 

Zakład Genomiki Funkcjonalnej
dr inż. Michał Rokicki
tel.: 22 733 45 02
e-mail: m.rokicki@ihar.edu.pl

Zakład Biologii Stosowanej
dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl 

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 86; 
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl 

Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
dr Sławomir Sowa
tel.: 22 733 45 17
fax: (0 22) 796 75 63
e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl, gmo@ihar.edu.pl 

DZIAŁY:

 

Dział Finansowo-Księgowy
mgr inż. Monika Brzezińska
tel. 22 733 46 07

Dział Badań
dr Karolina Dębska
tel. 22 733 46 15
e-mail: k.debska@ihar.edu.pl 

Dział Spraw Pracowniczych
mgr Monika Kozłowska
tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl 

Dział Administracyjny
mgr Rafał Stodulski
tel.: 22 733 46 63
e-mail: r.stodulski@ihar.edu.pl

Dział Obsługi Technicznej, Polowej i Transportu
inż Andrzej Nowak
tel. 22 733 46 75
e-mail: a.nowak@ihar.edu.pl

Dział Wsparcia Projektów i Promocji
Marta Walendzik
tel. 669-059-247
e-mail: m.walendzik@ihar.edu.pl 

Dział Organizacyjno Prawny
Mirona Węgierek

Samodzielne stanowiska:

Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)
Płk. inż. Grzegorz Zagrajek
tel. 22 733 45 44
e-mail: g.zagrajek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Płk. mgr Włodzimierz Wieczorek
tel. 22 733 45 44
e-mail: w.wieczorek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. BHP
mgr Leszek Nowowiejski
tel. 22 733 46 60
e-mail: l.nowowiejski@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony radiologicznej
Inspektor dr Wioletta Dynkowska
tel. 22 733 45 36
e-mail: w.dynkowska@ihar.edu.pl

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof nadzw. IHAR-PIB
85-090 Bydgoszcz, Al. Powstańców Wielkopolskich 10
tel. (52) 581 69 59, fax (52) 322 44 54
e-mail: sekretariat@ihar.bydgoszcz.pl

 

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych
dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Cytogenetyki i Metodyki Hodowli
dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Biotechnologii
dr inż. Anna Litwiniec
e-mail: a.litwiniec@ihar.bydgoszcz.pl
tel. (52) 581 69 29

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych
dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 11
e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych
dr inż. Paweł Skonieczek
tel. (52) 581 69 20 
e-mail: p.skonieczek@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Chorób i Szkodników Kwarantannowych Ziemniaka
dr Grzegorz Gryń
tel./fax (52) 581 69 32
e-mail: g.gryn@ihar.bydgoszcz.pl

ODDZIAŁ W JADWISINIE
dr Cezary Trawczyński - p.o. Kierownika Oddziału
05-140 Serock
Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15
tel.(+48 22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl

Zakład Agronomii Ziemniaka
dr Wojciech Nowacki
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownia Fizjologii
prof. dr hab.Krystyna Rykaczewska
tel. (22) 782 66 20, 782 72 65 ext. 114
e-mail: k.rykaczewska@ihar.edu.pl

Pracownia Uprawy i Mechanizacji
dr Wojciech Goliszewski
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 107
e-mail: w.goliszewski@ihar.edu.pl

Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości
dr inż. Cezary Trawczyński

tel. (22)782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 130
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka
dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65,ext. 115
e-mail: z.czerko@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W MŁOCHOWIE
prof. dr hab. Waldemar Marczewski

05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. (0 22) 729 92 48, 729 90 27, 729 90 87, 729 90 88
fax (0 22) 729 92 47
e-mail: mlochow@ihar.edu.pl

Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
prof. dr hab. Waldemar Marczewski
tel. (0 22) 729 90 89
(0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl

Pracownia Patogenów Ziemniaka
prof. dr hab. Jadwiga Śliwka
tel. (0 22) 729 92 48 w. 219
e-mail: j.sliwka@ihar.edu.pl

Pracownia Biotechnologii
dr Dorota Sołtys-Kalina
tel. (0 22) 729 92 48 w. 214
e-mail: d.soltys@ihar.edu.pl

Pracownia Fitopatologii
dr hab. Renata Lebecka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (0 22) 729 92 48 w. 207
e-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl

Pracownia Metodyki Hodowli
dr Jarosław Plich
tel. (0 22) 729 92 48 w. 216
e-mail: j.plich@ihar.edu.pl


Sekcja Administracyjno-Finansowa

Z-ca Kierownika Oddziału ds. Administracyjnych
mgr inż. Halina Kotlicka
tel. 22 729 92 48 w. 201
e-mail: h.kotlicka@ihar.edu.pl

Księgowość Oddziału
tel. 22 729 92 48 wew. 204 i 205
e-mail: b.regulska@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W POZNANIU
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Heterozji
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
ttel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej
dr hab. Stanisław Spasibionek
tel. (61) 846 42 19
e-mail: sspas@nico.ihar.poznan.pl

Laboratorium Biochemiczne
dr Krzysztof Michalski
tel. (61) 846 42 07
e-mail: km@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej
dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: michals@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Kultur Tkankowych
prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
tel. (61) 846 42 05, 846 42 06
e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl

Samodzielna Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych
dr Tadeusz Wałkowski
tel.: (61) 846 42 12
e-mail: twalk@nico.ihar.poznan.pl

ODDZIAŁ W BONINIE
dr hab inż. Włodzimierz Przewodowski
76-009 Bonin k/ Koszalina
tel. 94 342 30 31 lub 342 69 97
fax. 94 342 70 28
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
dr hab inż. Włodzimierz Przewodowski tel. 94 342 30 31 w. 213
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka
vacat

Pracownia Ochrony Ziemniaka
dr inż. Janusz Urbanowicz
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
dr Krzysztof Treder - kierownik pracowni, adiunkt
tel. 94 342 30 31 w. 207
e-mail: k.treder@ihar.edu.pl

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro
dr inż. Agnieszka Przewodowska
tel. 94 342 30 31 w. 213
e-mail: a.przewodowska@ihar.edu.pl

Pracownia Badań Rynkowych
vacat

ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE

Zakład Doświadczalny Bartążek

inż. Ryszard Kostrzewski - dyrektor
e-mail: zdbartazek@wp.pl
10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (89) 541 86 63


Zakład Doświadczalny Bonin

inż. Jan Jankowski - dyrektor
e-mail: zdbonin@post.pl
76-009 Bonin
woj. zachodnio - pomorskie
tel./fax (94) 346 12 29


Zakład Doświadczalny Grodkowice

mgr Agnieszka Rachwalska - dyrektor
e-mail: zd.grodkowice@ihar.edu.pl
32-015 Kłaj
woj. małopolskie
tel./fax (12) 284 10 95


Zakład Doświadczalny Nieżychowice

mgr inż. Rafał Krata - Dyrektor
e-mail: zdniezychowice@onet.pl
89-600 Charzykowy
woj. pomorskie
tel./fax (52) 398 10 59


Zakład Doświadczalny Oleśnica Mała

mgr inż. Stefan Synowiec - dyrektor
e-mail: zdhar@roltech.com.pl
55-212 Oleśnica Mała
woj. dolnośląskie
tel./fax (71) 301 50 50


Zakład Doświadczalny Radzików

mgr inż. Marek Wawer - dyrektor
e-mail: m.wawer@zdhar.pl
05-870 Błonie
woj. mazowieckie
tel./fax (22) 725 37 15 wew.:303

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane