W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE]

XML

Treść

 1. Okres najmu – czas nieograniczony.
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 28 stycznia 2019 roku do godz. 9.30
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
  w dniu 28 stycznia 2019 roku pokój 109 o godz. 10.00
 4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
  9,00  zł/ m² netto miesięcznie + podatek VAT
  Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
 5. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca  na podstawie  faktury  wystawianej przez wynajmującego.
 6. Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat za dostarczanie energii elektrycznej według wskazań zainstalowanego podlicznika.
 7. Pisemne oferty można składać w terminie do 28 stycznia 2019 roku do godz. 9.30 w pokoju 111 w zamkniętych  kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem garażu nr 9 – oferta nr 2/OC/01/2019”.
  Decyduje data wpływu oferty do IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10.
 8. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem kontaktowym;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent dokonał oględzin garażu będącego przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża zgodę na warunki oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę;
  • uwierzytelnione dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • kserokopia dowodu osobistego – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 9.  Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną  do reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych  dokumentów.
 10.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
 11.  W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza  pod względem stawki czynszu najmu i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału IHAR-PIB.
 12.  Oględzin garażu będącego przedmiotem oferty można dokonać w terminie  do dnia 25 stycznia 2019  roku  w godz. od 8.00 do 14.00.
 13.  Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu  można uzyskać w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10  85-090 Bydgoszcz oraz  pod  nr telefonu (52) 581-69-59. 
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane