W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 733 45 05

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Ogłoszenie 14/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE]

Ogłoszenie 14/OC/11/2019
 dotyczy oferty cenowej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy Radzików
0
5-870 Błonie Oddział w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz.
Księga Wieczysta KW 68005, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przedmiotem najmu jest garaż blaszany o powierzchni 16 m² znajdujący się na terenie działki nr 22/42 obręb 168 przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy.

Termin zawarcia umowy: 1 grudzień 2019 r.
Termin podpisania umowy wraz z przekazaniem przedmiotu najmu: 29 listopad 2019 r.

 1. Okres najmu – czas nieograniczony.
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 25 listopad 2019 roku do godz. 9.30
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
  w dniu 25 listopada 2019 roku pokój 109 o godz. 10.00
 4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
  7,00 zł/ m² netto miesięcznie + podatek VAT
  Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
 5. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawianej przez wynajmującego.
 6. Pisemne oferty można składać w terminie do 25 listopada 2019 roku do godz. 9.30 w pokoju 111 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem garażu blaszanego – oferta nr 14/OC/11/2019”.
  Decyduje data wpływu oferty do IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10. Jednocześnie należy podpisać klauzulę informacyjną w zakresie współpracy (RODO).
 7. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem kontaktowym;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent dokonał oględzin garażu będącego przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża zgodę na warunki oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę;
  • uwierzytelnione( potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • kserokopia dowodu osobistego – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
  • Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
 8. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
 9. W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem stawki czynszu najmu i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału IHAR-PIB.
 10.  Oględzin garażu będącego przedmiotem oferty można dokonać w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku w godz. od 8.00 do 14.00.
 11.  Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz oraz pod nr telefonu (52) 581-69-59.
 12. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane