Tytuł projektu: [start]Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych.[koniec]
Kierownik projektu: prof. dr hab. P. Bednarek
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Metody regeneracji roślin za pomocą kultur tkankowych mają ogromny wkład w rozwój badań podstawowych dotyczących między innymi fizjologicznych, biochemicznych oraz molekularnych regulacji rozwoju roślin. Metody te mają również niebagatelne znaczenie aplikacyjne. Mimo niemalże półwiecza badań dotyczących kultur tkankowych wiele problemów związanych z ich prowadzeniem oraz uzyskiwaniem regenerantów i ich potomstwa pozostaje nierozwiązanych. Jednym z nich jest pojawianie się zmienności u regenerantów, a także jej dziedziczenie przez generatywne potomstwo. O ile zmiany te na poziomie sekwencji DNA są dość dobrze scharakteryzowane, o tyle na poziomie metylacji DNA (zmiany epigenetyczne) ciągle wymagają badań ukierunkowanych na jakościową i ilościową analizę.
Mając na uwadze to, iż środowisko kultur tkankowych z założenia generuje stresy (temperatura, substancje chemiczne dodawane do podłoży), należy przyjąć, że będą się pojawiały zmiany o naturze epigenetycznej, mogące się przejawiać także na poziomie fenotypu. Stąd bardzo istotne jest badanie przyczyn i natury tych zmian. W takich badaniach niezwykle użyteczna jest metoda markerów molekularnych metAFLP, przystosowana do badania zmian (epi)genetycznych DNA.

Cel:

Badanie przyczyn i natury zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych.
Kluczowym aspektem proponowanych badań jest opracowanie takich metod pozyskiwania roślin drogą kultur tkankowych, które w oparciu o techniki molekularne doprowadziłyby do niwelowania/regulacji zmian epigenetycznych a także ograniczyłyby powstawanie roślin albinotycznych.


2018

  • Orłowska R., Pachota K., Machczyńska J., Niedziela A., Zimny J., Bednarek P.T., Application of the taguchi method in cereal tissue cultures process: maximization of green regenerants. International Assocation for Plant Biotechnology Congres, 19-24.08. 2018 Dublin, Irlandia

2016

  • K.A. Pachota, R. Orłowska, J. Machczyńska, J. Zimny, P.T. Bednarek, "Minimizing albinos among DH plants derived via in vitro anther cultures"