[start][koniec]Tytuł rozprawy: „Identyfikacja i charakterystyka ekspansji genów odporności na Phtophthora infestans (Mont.) de Bary oraz ich wykorzystanie w hodowli ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L.” stanowi jednotematyczny cykl pięciu publikacji.