Mgr inż. Anna Maria Grupa-Urbańska
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka,
Pracownia Fitopatologii

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 29.04.2014 r.
promotor - dr hab. Jerzy Syller, prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy -  
tytuł rozprawy - Interakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka  (Potato virus Y, PVY) i wirusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) w infekcjach mieszanych
powołani recenzenci - dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska  (IOR-PIB w Poznaniu)
prof. dr hab. Jacek Hennig (IBiB PAN w Warszawie)
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 25.06.2019
przyjęcie publicznej obrony -  
nadanie stopnia doktora -