Mgr inż. Anna Maria Grupa-Urbańska
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka,
Pracownia Fitopatologii

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 29.04.2014 r.
promotor - dr hab. Jerzy Syller, prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy -  
tytuł rozprawy - Interakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka  (Potato virus Y, PVY) i wirusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) w infekcjach mieszanych
powołani recenzenci - dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska  (IOR-PIB w Poznaniu)
prof. dr hab. Jacek Hennig (IBiB PAN w Warszawie)
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - 25.06.2019 r.
przyjęcie publicznej obrony - 03.09.2019 r.
nadanie stopnia doktora - 26.09.2019 t.


Załączniki:

Streszczenie/Abstract
Uchała nr 1/XIX/46 - zmiana uchwały nr 1/XVI/80 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej brzemienia tytułu rozprawy doktorskiej
Recenzja prof.J.Hennig
Recenzja dr hab.B.Hasiów-Jaroszewska
Zawiadomienie - obrona doktoratu
Uchwała Rady Naukowej nr 1-XIX-96 z 26 września 2019 r.