Mgr inż. Anna Maria Grupa-Urbańska
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka,
Pracownia Fitopatologii

dyscyplina -

agronomia do 30.04.2019 r. /
po 30.04.2019 r. rolnictwo i ogrodnictwo

 

wszczęcie przewodu - uchwała 1/XVI/80 RN z 29.04.2014 r.
promotor - dr hab. Jerzy Syller, prof. nadzw. IHAR-PIB
promotor pomocniczy -  
tytuł rozprawy - Interakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka  (Potato virus Y, PVY) i wirusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) w infekcjach mieszanych
powołani recenzenci - uchwała 1/XIX/20 RN z 20.06.2018 r.
dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska
  - IOR-PIB w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Hennig - IBiB PAN
w Warszawie
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony - uchwala Komisji Doktorskiej z 25.06.2019 r.
przyjęcie publicznej obrony - uchwała Komisji Doktorskiej z 3.09.2019 r.
nadanie stopnia doktora - uchwała 1/XIX/96 RN z 26.09.2019 r.
- nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
z wyróżnieniem


Załączniki:

Uchwała Rady Naukowej nr 1-XIX-96 z 26 września 2019 r.
Autoreferat
Streszczenie/Abstract
Recenzja prof.J.Hennig
Recenzja dr hab.B.Hasiów-Jaroszewska
Zawiadomienie - obrona doktoratu
Uchała nr 1/XIX/46 - zmiana uchwały nr 1/XVI/80 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej brzemienia tytułu rozprawy doktorskiej