[ukryj][start]Ocena jakości nasion w produkcji zbóż ozimych w Polsce.[koniec][/ukryj]Mgr inż. Dagmera Bronisz
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 23.11.2018 r.
promotor - dr hab. Barbara Wiewióra prof. IHAR-PIB
promotor pomocniczy - dr inż. Tadeusz Oleksiak
tytuł rozprawy - Ocena jakości nasion w produkcji zbóż ozimych w Polsce.
powołani recenzenci -  
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony -  
przyjęcie publicznej obrony -  
nadanie stopnia doktora -