[ukryj][start]Białkowe efektory Parastagonospora nodorum i ich związek z powstawaniem objawów chorobowych na pszenicy i pszenżycie.[koniec][/ukryj]Mgr Jakub Walczewski
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii
Pracownia Hodowli Odpornościowej

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 17.04.2019
promotor - prof. dr hab. Edward Arseniuk
promotor pomocniczy -  
tytuł rozprawy - Białkowe efektory Parastagonospora nodorum i ich związek z powstawaniem objawów chorobowych na pszenicy i pszenżycie.
powołani recenzenci -  
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony -  
przyjęcie publicznej obrony -  
nadanie stopnia doktora -