Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe: magister biologii lub rolnictwa; preferowana specjalizacja biotechnologia lub biologia molekularna roślin oraz biegłość w korzystaniu z programów komputerowych
 2. Silna motywacja do pracy badawczej; precyzja w pracach laboratoryjnych;
 3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej roślin (izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, techniki PCR, kultury in vitro roślin, klonowanie, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów);
 4. Znajomość języka angielskiego;
 5. Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Praca w laboratorium badawczym i przy komputerze;
 2. Udział w badaniach analizy funkcji genów głównych jęczmienia i pszenicy warunkujących ważne użytkowo cechy rolnicze.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Odpis dyplomu,
 3. Referencje od 1-2 osób w tym opinia promotora pracy magisterskiej.

Warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym; po rozpoczęciu pracy możliwość aplikowania do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD https://agrobiotech.edu.pl/.
 2. Możliwość rozwoju naukowego i awansowania na stanowiska naukowe.
 3. Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia oraz z Warszawy,
 4. Karty MultiSport oraz świadczenia z ZFŚS.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”,

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści (załącznik):       Załączniki:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych