Strona promująca projekt LIDER/06/82/L-1/09/NCBiR/2010 finansowany przez NCBiR, realizowany w IHAR-PIB Oddział w Młochowie.  

Badanie regulacji ekspresji, identyfikacja, mapowanie i łączenie genów R warunkujących odporność ziemniaka na Phytophthora infestans.

Istotą projektu są badania, które pozwolą lepiej zrozumieć działanie genów R warunkujących odporność ziemniaka na Phytophthora infestans oraz zastosować je w hodowli skuteczniej niż dotychczas. P. infestans zagraża uprawom ziemniaka i pomidora na całym świecie. Powodowana przezeń zaraza ziemniaka jest ekonomicznie najistotniejszą chorobą ziemniaka, powodując globalne straty rzędu 6 000 000 000 USD rocznie. Średnie straty plonu ziemniaka powodowane przez tego patogena w naszym kraju sięgają 20-25%.