Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
prof. dr hab. Piotr T. Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Pracownia Markerów Molekularnych
dr hab. Piotr T. Bednarek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Pracownia Stresów Środowiskowych
vacat.

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin
prof. dr hab. Janusz Zimny
tel.: 22 733 45 21
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

Pracownia Kultur Tkankowych
prof. dr hab. Janusz Zimny
tel.: 22 733 45 21
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

Pracownia Cytogenetyki
vacat

Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)
dr Sławomir Sowa

tel.: 22 733 45 17
fax: (0 22) 796 75 63
e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl, gmo@ihar.edu.pl

Zakład Fitopatologii
prof. dr hab. Edward Arseniuk - kierownik zakładu
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Pracownie Hodowli Odpornościowej
vacat

Pracownia Chorób Roślin
dr Piotr Ochodzki
tel.: 22 733 46 37, kom.: 603 454 784
e-mail:p.ochodzki@ihar.edu.pl

Pracownia Organizmów Kwarantannowych
prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Genetyki Stosowanej
dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB

tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
dr Roman Warzecha

tel.: 22 733 45 62
email:r.warzecha@ihar.edu.pl

Pracownia Żyta
dr hab. Irena Kolasińska, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 59
e-mail: i.kolasinska@ihar.edu.pl

Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
tel.: (22) 7334619
e-mail:a.orczyk@ihar.edu.pl

Zakład Inżynierii Genetycznej
Prof. dr hab. Wacław Orczyk
tel.: (22) 7334621
e-mail:w.orczyk@ihar.edu.pl

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel. : (22) 733 45 84
e-mail: b.wiewiora@ihar.edu.pl

Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin
dr Tadeusz Oleksiak
tel.: (22) 733 45 80
e-mail: t.oleksiak@ihar.edu.pl

Pracownia Oceny Wartości Siewnej i Nasionoznawstwa
dr Elżbieta Małuszyńska
tel.: (22) 733 45 89
e-mail: e.maluszynska@ihar.edu.pl

Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych
dr hab. Barbara Wiewióra profesor nadzwyczajny
tel.: (22) 733 45 84
e-mail:  b.wiewiora@ihar.edu.pl

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 86; 
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin
dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 52;
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Pracownia Długoterminowego Przechowywania Nasion
dr Grzegorz Gryziak
tel. 22 733 46 42
e-mail: g.gryziak@ihar.edu.pl

Ogród Botaniczny
dr inż. Włodzimierz Majtkowski
tel/fax (0 52) 381 31 93
e-mail: obihar@poczta.onet.pl lub w.majtkowski@ihar.bydgoszcz.pl

Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Pracownia Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych
dr hab. inż. Elżbieta Kochańska-Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 733 45 74, 733 45 69
e-mail: e.czembor@ihar.edu.pl

Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych 
dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej
prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
tel.: 22 733 46 52
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych
prof. dr hab. Danuta Boros
tel.: 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw
mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

Redakcja"Biuletyn IHAR"

od 2016 roku wydawany jako półrocznik -PL ISSN 0373-7837

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel.: 22 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl.


Redakcja"Plant Breeding and Seed Science"

Półrocznik - ISSN 0018-3040

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel. 22 733 45 02
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel. 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl


Redakcja"Rośliny Oleiste - Oilseed Crops"

Wydawnictwo Oddziału IHAR w Poznaniu
Rocznik - ISSN 1233-8273

Przewodniczący Rady Redakcyjnej: prof. dr hab. Jan Krzymański

Sekretarz Redakcji: Katarzyna Frąckowiak
tel. (0 61) 823 32 51
e-mail: postbox@nico.ihar.poznan.pl


Redakcja"Ziemniak Polski"

Wydawnictwo Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR w Bonine
Kwartalnik - ISSN 1425-4263

Redaktor naczelny: dr inż. Janusz Urbanowicz

Sekretarz Redakcji: mgr Krystyna Żalejko
tel. (0 94) 342 30 31
e-mail: poczta@ziemniak-bonin.pl lub zalejko@ziemniak-bonin.pl


Redakcja "Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR"

Wydawnictwo nieregularne.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel.: 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Dział Organizacji i Planowania Badań
dr Karolina Dębska
tel. 22 733 46 15
e-mail: k.debska@ihar.edu.pl

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą
dr Karolina Mitura-Nowak
tel.: 22 733 46 11
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Sekcja Promocji i Szkoleń
Wojciech Borawski
tel. 22 733 46 09
e-mail: w.borawski@ihar.edu.pl

Sekcja Współpracy z Zagranicą
dr Karolina Mitura-Nowak
tel.: 22 733 46 11
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl

Jednostki Funkcjonalne i Usługowe

Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Rafał Stodulski
tel.: 22 733 46 63
e-mail: r.stodulski@ihar.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy
mgr inż. Grażyna Jędrzejak
tel. 22 733 46 07

Dział Obsługi Polowej i Transportu
inż Andrzej Nowak
tel. 22 733 46 75
e-mail: a.nowak@ihar.edu.pl

Dział Spraw Pracowniczych
mgr Monika Kozłowska
tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowiska:

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi prawnej. Radca Prawny.
vacat

Administrator Systemu Sieci Komputerowej
vacat
tel. 22 733 45 45
e-mail:

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
vacat

Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)
Płk. inż. Grzegorz Zagrajek
tel. 22 733 45 44
e-mail: g.zagrajek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Płk. mgr Włodzimierz Wieczorek
tel. 22 733 45 44
e-mail: w.wieczorek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
mgr Krystyna Żurek
tel. 22 733 46 74
e-mail: k.zurek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej
mec. Michał Stelmański
tel. 22 733 46 62
e-mail: t.borkowski@ihar.edu.pl

<Samodzielne stanowisko ds. BHP
mgr Leszek Nowowiejski
tel. 22 733 46 60
e-mail: l.nowowiejski@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony radiologicznej
Inspektor Mieczysław Piesio
e-mail: postbox@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
dr Wiesław Podyma
tel. 22 733 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds rejestru odmian i ochrony wyłączonego prawa
vacat

Samodzielne stanowisko ds. wdrożeń i ochrony własności intelektualnych
vacat

Sekretariat Rady Naukowej
mgr Elżbieta Kruszyńska
tel.: 22 733 45 99
e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl