ZAKŁAD BIOCHEMII I FIZJOLOGII ROŚLIN

prof. dr hab. Piotr T. Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail:p.bednarek@ihar.edu.pl

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII I CYTOGENETYKI ROŚLIN

prof. dr hab. Janusz Zimny

tel.: 22 733 45 21
e-mail:j.zimny@ihar.edu.pl

ZAKŁAD FITOPATOLOGII

prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail:e.arseniuk@ihar.edu.pl

ZAKŁAD GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN

dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail:p.czembor@ihar.edu.pl

ZAKŁAD GENOMIKI FUNKCJONALNEJ

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
tel.: (22) 7334619
e-mail:a.orczyk@ihar.edu.pl

ZAKŁAD INŻYNIERII GENETYCZNEJ

Prof. dr hab. Wacław Orczyk
tel.: (22) 7334621
e-mail:w.orczyk@ihar.edu.pl

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA

dr hab. Barbara Wiewióra prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: (22) 733 45 84
e-mail:b.wiewiora@ihar.edu.pl

KRAJOWE CENTRUM ROŚLINNYCH ZASOBÓW GENOWYCH

dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 86
e-mail:w.podyma@ihar.edu.pl

ZAKŁAD TRAW, ROŚLIN MOTYLKOWATYCH I ENERGETYCZNYCH

dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail:g.zurek@ihar.edu.pl

SAMODZIELNA PRACOWNIA BIOLOGII STOSOWANEJ

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
tel.: 22 733 46 52
e-mail:j.h.czembor@ihar.edu.pl

SAMODZIELNA PRACOWNIA OCENY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

dr hab. inż Anna Fraś
tel.: 22 733 45 51
e-mail: a.fras@ihar.edu.pl

DZIAŁ BADAŃ

dr Karolina Dębska
tel. 22 733 46 15
e-mail:k.debska@ihar.edu.pl

JEDNOSTKI FUNKCJONALNE I USŁUGOWE

Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Rafał Stodulski
tel.: 22 733 46 63
e-mail:r.stodulski@ihar.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy
mgr inż. Grażyna Jędrzejak
tel. 22 733 46 07

Dział Obsługi Polowej i Transportu
inż Andrzej Nowak
tel. 22 733 46 75
e-mail:a.nowak@ihar.edu.pl

Dział Spraw Pracowniczych
mgr Monika Kozłowska
tel. 22 733 46 59
e-mail:m.kozlowska@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowiska:

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi prawnej. Radca Prawny.
vacat

Administrator Systemu Sieci Komputerowej
vacat
tel. 22 733 45 45
e-mail:

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
vacat

Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)
Płk. inż. Grzegorz Zagrajek
tel. 22733 45 44
e-mail:g.zagrajek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Płk. mgr Włodzimierz Wieczorek
tel. 22 733 45 44
e-mail:w.wieczorek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
mgr Krystyna Żurek
tel. 22733 46 74
e-mail:k.zurek@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej
mec. Michał Stelmański
tel. 22733 46 62
e-mail:t.borkowski@ihar.edu.pl

<Samodzielne stanowisko ds. BHP
mgr Leszek Nowowiejski
tel. 22733 46 60
e-mail:l.nowowiejski@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony radiologicznej
Inspektor Mieczysław Piesio
e-mail:postbox@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
dr Wiesław Podyma
tel. 22733 46 86
e-mail:w.podyma@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds rejestru odmian i ochrony wyłączonego prawa
vacat

Samodzielne stanowisko ds. wdrożeń i ochrony własności intelektualnych
vacat

Sekretariat Rady Naukowej
mgr Elżbieta Kruszyńska
tel.: 22 733 45 99
e-mail:e.kruszynska@ihar.edu.pl