ZAKŁAD BIOCHEMII I FIZJOLOGII ROŚLIN

prof. dr hab. Piotr T. Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII I CYTOGENETYKI ROŚLIN

prof. dr hab. Janusz Zimny
tel.: 22 733 45 21
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

ZAKŁAD FITOPATOLOGII

prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel.: 22 733 46 30
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

ZAKŁAD GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN

dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

ZAKŁAD GENOMIKI FUNKCJONALNEJ

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
tel.: (22) 7334619
e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl

ZAKŁAD INŻYNIERII GENETYCZNEJ

Prof. dr hab. Wacław Orczyk
tel.: (22) 7334621
e-mail: w.orczyk@ihar.edu.pl

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA

dr hab. Barbara Wiewióra prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: (22) 733 45 84
e-mail: b.wiewiora@ihar.edu.pl

KRAJOWE CENTRUM ROŚLINNYCH ZASOBÓW GENOWYCH

dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

ZAKŁAD TRAW, ROŚLIN MOTYLKOWATYCH I ENERGETYCZNYCH

dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl

SAMODZIELNA PRACOWNIA BIOLOGII STOSOWANEJ

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
tel.: 22 733 46 52
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

SAMODZIELNA PRACOWNIA OCENY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

dr hab. inż Anna Fraś
tel.: 22 733 45 51
e-mail: a.fras@ihar.edu.pl

DZIAŁ BADAŃ

dr Karolina Dębska
tel. 22 733 46 15
e-mail: k.debska@ihar.edu.pl

JEDNOSTKI FUNKCJONALNE I USŁUGOWE

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

mgr Rafał Stodulski
tel.: 22 733 46 63
e-mail: r.stodulski@ihar.edu.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Jędrzejak
tel. 22 733 46 07

DZIAŁ OBSŁUGI POLOWEJ I TRANSPORTU

inż Andrzej Nowak
tel. 22 733 46 75
e-mail: a.nowak@ihar.edu.pl

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

mgr Monika Kozłowska
tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

ADMINISTRATOR SYSTEMU SIECI KOMPUTEROWEJ

Wojciech Borawski
tel. 22 733 45 46
e-mail: w.borawski@ihar.edu.pl

Michał Kłos
tel. 22 733 45 46
e-mail: m.klos@ihar.edu.pl

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

vacat

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY P.POŻ.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)

Płk. inż. Grzegorz Zagrajek
tel. 22733 45 44
e-mail: g.zagrajek@ihar.edu.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Płk. mgr Włodzimierz Wieczorek
tel. 22 733 45 44
e-mail: w.wieczorek@ihar.edu.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Krystyna Żurek
tel. 22733 46 74
e-mail: k.zurek@ihar.edu.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

mec. Michał Stelmański
tel. 22733 46 62

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP

mgr Leszek Nowowiejski
tel. 22733 46 60
e-mail: l.nowowiejski@ihar.edu.pl

SAMODZIELNE STANOWSISKO DS. OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Insp. Mieczysław Piesio

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO PROW, KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

dr Wiesław Podyma
tel. 22733 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROJEKTÓW

mgr. Marta Walendzik
tel. 22 733 46 09
e-mail: m.walendzik@ihar.edu.pl

SEKRETARIAT RADY NAUKOWEJ

mgr Elżbieta Kruszyńska
tel.: 22 733 45 99
e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl