W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

stanowisko Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

miejsce pracy Radzików, k/Błonia, woj. mazowieckie

termin składania ofert

miejsce składania ofert dr Wiesław Podyma, tel. 22 729 96 86, e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Treść

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Miejsce Pracy Radzików, k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 27 sierpnia 2018 r.
Termin składania ofert 27 września 2018 r.
Kontakt

dr Wiesław Podyma, tel. 22 729 96 86, e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku biologia, rolnictwo lub pokrewne, ze specjalizacją biotechnologia, genetyka i hodowla roślin, agrobiologia, agroekonomia, ekologia roślin, ogrodnictwo itp.
 2. Umiejętność i zamiłowanie do pracy w laboratorium oraz z roślinami w szklarni, fitotronie i na polu.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 4. Silna motywacja do pracy badawczej z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące zachowania, oceny i wykorzystania zasobów genowych roślin; charakterystyka zasobów genowych roślin,
 5. Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
 6. Umiejętności organizacyjne, praca w kilku zespołach badawczych i kilku projektach,
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych.

Zakres obowiązków:

 1. Praca na polu, w szklarni, fitotronie i laboratorium,
 2. Praca w terenie z wykorzystaniem sprzętu badawczego (krótko i długoterminowe wyjazdy),
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
 4. Uczestnictwo w targach, wystawach,
 5. Prowadzenie dokumentacji związane z wykonaniem zadań  
 6. Analiza i publikowanie danych,

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Odpis dyplomu;
 3. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB).

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 27 września 2018 r. drogą elektroniczną lub listownie CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl  z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :       

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane