W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 733 45 05

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Doktoranta – Stypendysty

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Doktoranta – Stypendysty
Miejsce pracy IHAR-PIB, Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert drogą mailową: s.gasparis@ihar.edu.pl

Treść

Stanowisko: Doktoranta – Stypendysty biorącego udział przy realizacji projektu NCN Opus 20 pt. ”Identyfikacja i charakterystyka genów i innych czynników molekularnych warunkujących wielkość i masę ziarna w jęczmieniu (Hordeum vulgare L)”

Instytucja

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Miejsce Pracy

Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie

Data ogłoszenia

13.07.2021 r.

Termin składania ofert

20.08.2021 r.

Kontakt

dr inż. Sebastian Gasparis, tel. 22 7334623, e-mail: s.gasparis@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii, rolnictwa lub nauk przyrodniczych; preferowana specjalizacja: biotechnologia lub fizjologia roślin;
 2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej; praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (izolacja kwasów nukleinowych, PCR, qPCR);
 3. Silna motywacja do pracy badawczej i własnego rozwoju naukowego, umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów badawczych;
 5. Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień bioinformatyki (przeszukiwanie baz danych, analiza porównawcza sekwencji DNA, białek);
 6. Dobra znajomość języka angielskiego;
 7. Uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej AgroBioTech PhD (https://agrobiotech.edu.pl/);

Zakres obowiązków: 

Doktorant będzie realizował zadania w ramach projektu badawczego Opus 20 (opis projektu na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/501191-pl.pdf)         w tym, m.in.:

 1. Badanie funkcji wybranych genów jęczmienia związanych z produktywnością roślin;  
 2. Wykonanie analiz molekularnych roślin (PCR, sekwencjonowanie, analiza transkryptomiczna, analiza proteomiczna);
 3. Analiza danych i interpretacja wyników;
 4. Przygotowanie publikacji naukowych;
 5. Prezentacja wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych;

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (publikacje, udział w konferencjach naukowych, w projektach badawczych, nagrody, wyróżnienia itp.);
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ich ukończeniu (dla tegorocznych absolwentów);
 3. List motywacyjny;
 4. Referencje wraz z danymi kontaktowymi od dotychczasowego opiekuna naukowego;
 5. Podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w formacie pdf) należy przesłać na adres: s.gasparis@ihar.edu.pl 

Warunki zatrudnienia:

 1. Planowany termin zatrudnienia: wrzesień / październik 2021 (od momentu uzyskania przez kandydata statusu doktoranta) w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 4 lat;
 2. Wynagrodzenie w wysokości 5000 zł (brutto pracodawcy) miesięcznie;
 3. Możliwość wynajęcia mieszkania służbowego w Radzikowie;

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wymaganych dokumentów na adres e-mail: s.gasparis@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 
(dołączyć do dokumentów aplikacyjnych)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane