Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Informacje ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej 307
SPECJALISTA ds. technicznych w akredytowanym laboratorium badawczym 235
SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym 210
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej 206
Inżynier w Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej 195
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW 169
Technik, robotnik wykwalifikowany 129
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 125
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 118
Specjalista ds. kadr i płac 118
Asystent w IHAR-PIB - Oddział w Poznaniu 117
Główny Hodowca - Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR 117
praktyki studenckie oraz staże po ukończeniu studiów 117
Inżynier w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta 109
Inżynier z możliwością rozwoju naukowego w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 105
Technik w Pracowni Metodyki Hodowli - Oddział w Młochowie 100
Inżynier w Zakładzie Agronomii Ziemniaka 94
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 94
Specjalista ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych 93
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii 87
Inżynier w Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych 85
Adiunkt w IHAR-PIB - Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 84
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 83
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 82
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 81
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin 80
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 80
IHAR-PIB w Radzikowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej: Na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2019 i 2020 79
Technik (pracownik sezonowy) w Zakładzie Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 79
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Fitopatologii 78
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 78
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 77
Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018 77
Inżynier w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych 76
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 75
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR 74
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 73
Adiunkt w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 71
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #7 69
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE 67
Inżynier w Zakładzie Fitopatologii, Pracowni Chorób Roślin 63
Starszy specjalista - Sekcja Administracyjno-Finansowa 60
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 59
Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „CERES – Digitalizacja i udostępnianie zasobów herbarium i kolekcji roślin użytkowych IHAR–PIB” 58
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #4 57
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 57
Finanse IHAR 54
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 54
Ogłoszenie w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Zamarte 52
Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2016 50
Statystyki strony Organizacja IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Naukowa IHAR-PIB 756
Wybory Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 223
Przedmiot działalności i kompetencje 154
Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Rybki - wszczęte 31 stycznia 2019 r. 147
Kierownicy komórek organizacyjnych 114
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin Yin - wszczęte 11 lutego 2019 r. 108
Struktura organizacyjna IHAR 106
I Centrala Radzików 104
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Grzegorz Żurek 104
Mgr Jacek Jagodziński [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 97
Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta [Nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r.] 96
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii Szała - wszczęte 4 kwietnia 2019 r. 93
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Fraś - wszczęte 14 marca 2019 r. 87
Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława Przetakiewicza - wszczęte 30 kwietnia 2019 r. 85
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Jadwiga Śliwka 77
II Oddziały 76
Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny Zarzyńskiej - wszczęte 14 listopada 2018 r. 72
II Zakłady Doświadczalne 71
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak - wszczęte 27 sierpnia 2018 r. 67
Dyrekcja 64
Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko 63
Mgr inż. Dorota Diana Milczarek [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 60
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela - wszczęte 6 września 2018 r. 59
Mgr inż. Jarosław Nowosielski 58
Mgr inż. Grzegorz Czajowski 57
Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert 57
Mgr inż. Ewelina Żmijewska [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 55
Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder - wszczęte 2 listopada 2018 r. 55
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral - wszczęte 1 września 2017 r. 54
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski - wszczęte 25 czerwca 2018 r. 54
Mgr inż. Kinga Kamila Gołębiewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 53
Mgr Agnieszka Maciejewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 53
Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 50
Mgr inż. Kamil Prokopiuk [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 47
Kolokwium habilitacyjne dr. Katarzyny Mikołajczyk - wszczęte 21 listopada 2013 r. 46
Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - wszczęte 21 marca 2013 r. 46
Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch - wszczęte 6 listopada 2016 r. 46
Kolokwium habilitacyjne dr. Stanisława Spasibionka – wszczęte 13 listopada 2014 r. 45
Mgr inż. Piotr Kamiński [Nadanie stopnia doktora - 17 marca 2016 r.] 45
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski - wszczęte 7 listopada 2016 r. 45
Kolokwium habilitacyjne dr. Franciszka Wielebskiego - wszczęte 25 września 2014 r. 44
Postępowanie habilitacyjne dr Walentyny Banaś - wszczęte 31 sierpnia 2014 r. 44
Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Wiewióry - wszczęte 28 lutego 2013 r. 43
Kolokwium habilitacyjne dr. Jerzego Drzewieckiego - wszczęte 24 października 2013 r. 42
Kolokwium habilitacyjne dr. Marka Wójtowicza – wszczęte 8 lipca 2014 r. 42
Mgr inż. Dorota Michałowska 41
Mgr Krzysztof Michalski 40
Mgr Lidia Kowalska 40
Mgr Wioletta Monika Dynkowska 40
Postępowanie habilitacyjne dr Jadwigi Śliwki: - wszczęte 10.06.2013 r. 40
Statystyki strony Przyjmowanie i załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Stan przyjmowanych spraw 107
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 94
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 2048
ZP/07/N/D/2019 O. Bonin 285
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla IHAR-PIB w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety. 264
ZP/PN/2/2019 264
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2019-2020 247
ZP/PN/3/2019 212
ZO/07/U/2019 O. Poznań 206
ZO/06/D/2019 O. Bonin 166
ZO/04A/U/2019 O. Poznań 162
ZP/03/N/D/2019 161
ZP/PN/4/2019 ZD Bartążek 156
ZO/06/D/2019 O.Bonin 155
ZP/ZO/3/2019 149
ZD/01/N/2019 130
ZP/ZO/2/2019 129
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 118
ZO/15/D/2019 ASK 116
DAT/14/N/U/2015 104
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 103
ZP/01/N/U/2019 DAT 103
ZP/PN/1/2019 97
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 94
Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB 93
ZP/ZO/1/2019 93
ZO/18/D/2019 ASK 91
ZO/25/U/2015 BHP 88
Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 85
DAT/11/N/D/2015 ASK 80
Ogłoszenie 6/OC/03/2019 [NIEAKTUALNE] 79
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 79
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 78
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2018-2019 77
Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 71
Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 71
Ogłoszenie 1/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 70
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego 67
Ogloszenie o Dialogu Technicznym w sprawie: Wykonania cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym Krajowego centrum Roslinnych zasobów Genowych w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. 66
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 59
ZAPYTANIE OFERTOWE 58
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 57
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2018-2019 57
Ogłoszenie 5/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 51
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2017-2018 48
Ogłoszenie 3/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 47
Ogłoszenie 4/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 47
Ogłoszenie 6/OC/10/2018 [NIEAKTUALNE] 47
Sukcesywna dostawa środków ochrony roslin i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Dośwaidczalnego w Bartążku w sezonie jesień 2018 46
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-2018 46
Dostawa środków ochrony roślin dla upraw polowych na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek- jesień 2018 43
Usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem Sali konferencyjnej na potrzeby konferencji organizowanej w Zakopanem w 2019 r. przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie- 43
Statystyki strony Akty prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ustawy i uchwały 168
Tekst jednolity Statutu 97
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 64
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 46
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 46
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 46
Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Instytutu 45
Rozdział IV. Zakresy działania komórek podstawowych Instytutu 45
Rozdział V. Organizacja Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 44
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 43
Rozdział I. Przepisy wstępne i postanowienia ogólne 43
Rozdział II. Obowiązki Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych i zastępstwa służbowe 42
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 41
Rozdział I: Przepisy wstępne i postanowienia 35
Statystyki strony Działalność naukowa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan badań naukowych i prac rozwojowych 2019 rok 1482
Informacje o Programie Wieloletnim 345
Program Wieloletni na lata 2008-2013 151
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9 87
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27 75
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4 67
Obszar tematyczny 1. 66
Wyniki badań uzyskane w 2008 roku 65
Obszar tematyczny 5 63
Obszar tematyczny 2 60
Wyniki badań uzyskane w 2013 roku 60
Obszar tematyczny 3 58
Wyniki badań uzyskane w 2011 roku 58
Wyniki badań uzyskane w 2010 roku 56
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8 55
Wyniki badań uzyskane w 2012 roku 55
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10 54
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15 54
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52 54
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6 54
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5 53
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12 50
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48 50
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49 50
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57 50
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63 50
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32 49
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 33 49
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38 49
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51 49
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59 49
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 62 49
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13 48
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16 48
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81 48
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85 47
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 89 47
Obszar tematyczny 4. 47
Wyniki badań uzyskane w 2009 roku 47
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 21 46
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46 46
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56 46
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 46
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55 45
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 36 44
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 44
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61 44
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 60 43
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95 42
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 94 40

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij