Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Informacje ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inżynier (z możliwością uzyskania stopnia naukowego doktora), Pracowni Patogenów Ziemniaka 941
ZARZĄDZENIE nr 7/D/2020 757
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW 603
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej 581
SPECJALISTA ds. technicznych w akredytowanym laboratorium badawczym 526
ZARZĄDZENIE nr 5/D/2020 516
Inżynier w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta 506
SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym 498
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej 479
ZARZĄDZENIE nr 4/D/2020 457
Ustawy i uchwały 445
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 431
Inżynier w Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej 380
Asystent w IHAR-PIB - Oddział w Poznaniu 377
Specjalista ds. kadr i płac 364
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 354
Technik, robotnik wykwalifikowany 351
Tekst jednolity Statutu 349
Główny Hodowca - Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR 346
Technik w Pracowni Metodyki Hodowli - Oddział w Młochowie 325
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 321
stanowisko : Specjalista agrotechnik; IHAR-PIB, Oddział w Młochowie, Sekcja Administracyjno - Finansowa 317
praktyki studenckie oraz staże po ukończeniu studiów 312
Specjalista ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych 309
Technik (pracownik sezonowy) w Zakładzie Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 308
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 303
Inżynier z możliwością rozwoju naukowego w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 300
ZARZĄDZENIE nr 3/D/2020 299
ODDZIAŁY 298
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 297
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 294
inżynier lub specjalista w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin 293
Inżynier w Zakładzie Agronomii Ziemniaka 284
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii 278
Inżynier (z możliwością uzyskania stopnia naukowego doktora) 273
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 273
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 269
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #4 266
Inżynier w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych 258
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 257
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 254
Adiunkt w IHAR-PIB - Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 253
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 253
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin 250
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 247
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 243
Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018 241
Inżynier w Zakładzie Fitopatologii, Pracowni Chorób Roślin 240
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #7 239
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Fitopatologii 234
Statystyki strony Organizacja IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Naukowa IHAR-PIB 3108
Wybory Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 663
Przedmiot działalności i kompetencje 558
Kierownicy komórek organizacyjnych 392
Mgr inż. Grzegorz Czajowski 364
Struktura organizacyjna IHAR 342
I Centrala Radzików 323
Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta [Nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r.] 308
Mgr Jacek Jagodziński [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 300
Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Rybki - wszczęte 31 stycznia 2019 r. 296
Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława Przetakiewicza - wszczęte 30 kwietnia 2019 r. 295
II Oddziały 283
Mgr Urszula Joanna Piechota 281
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Grzegorz Żurek 281
Mgr Wioletta Monika Dynkowska [Nadanie stopnia doktora - 18 marca 2020r. ] 280
Dyrekcja 245
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin Yin - wszczęte 11 lutego 2019 r. 243
II Zakłady Doświadczalne 237
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii Szała - wszczęte 4 kwietnia 2019 r. 232
Mgr inż. Jarosław Nowosielski 216
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Fraś - wszczęte 14 marca 2019 r. 213
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Jadwiga Śliwka 208
Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko 197
Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert 197
Mgr inż. Agnieszka Rachwalska 194
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak - wszczęte 27 sierpnia 2018 r. 192
Mgr inż. Anna Maria Grupa-Urbańska [Nadanie stopnia doktora - 26 września 2019 r.] 190
Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny Zarzyńskiej - wszczęte 14 listopada 2018 r. 187
Mgr Krzysztof Michalski 185
Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder - wszczęte 2 listopada 2018 r. 182
Mgr inż. Bartosz Jabłoński 181
Mgr inż. Patrycja Siedlarz 179
Mgr inż. Dorota Michałowska 177
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral - wszczęte 1 września 2017 r. 177
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski - wszczęte 25 czerwca 2018 r. 177
Mgr Agnieszka Maciejewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 175
Mgr Jakub Walczewski 174
Mgr inż. Kinga Kamila Gołębiewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 173
Mgr Lidia Kowalska 171
Mgr Jolanta Groszyk [Nadanie stopnia doktora - 27 marca 2019 r.] 169
Mgr inż. Dorota Diana Milczarek [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 168
Mgr inż. Monika Żurek 166
Mgr inż. Ewelina Żmijewska [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 165
Mgr Paulina Smyda-Dajmund [Nadanie stopnia doktora - 18 lipca 2017 r.] 162
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela - wszczęte 6 września 2018 r. 161
Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 158
Mgr Joanna Noceń 154
Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch - wszczęte 6 listopada 2016 r. 154
Mgr Marta Puchta 153
Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - wszczęte 21 marca 2013 r. 151
Statystyki strony Przyjmowanie i załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Stan przyjmowanych spraw 316
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 280
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 8121
ZARZĄDZENIE nr 7/D/2020 757
ZP/PN/4/2019 ZD Bartążek 694
ZP/01/US/2020 O/Poznań 631
ZP/PN/2/2019 574
ZP/07/N/D/2019 O. Bonin 568
ZO/07/U/2019 O. Poznań 532
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla IHAR-PIB w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety. 521
ZARZĄDZENIE nr 5/D/2020 516
ZO/18/D/2019 ASK 513
ZP/PN/3/2019 500
ZARZĄDZENIE nr 4/D/2020 457
ZO/06/D/2019 O. Bonin 457
ZO/15/D/2019 ASK 456
ZP/03/N/D/2019 451
ZO/04A/U/2019 O. Poznań 439
ZD/01/N/2019 434
ZO/06/D/2019 O.Bonin 432
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 431
ZP/ZO/3/2019 413
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2019-2020 410
ZP/ZO/2/2019 389
Zakup systemu/urządzeń do fenotypowania materiału roślinnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 382
USŁUGA PRZEWOZU PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W RADZIKOWIE, 2020-2021r. 376
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 373
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 354
ZP/01/N/U/2019 DAT 340
ZP/PN/1/2019 316
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 303
ZARZĄDZENIE nr 3/D/2020 299
ZP/ZO/1/2019 295
DAT/14/N/U/2015 294
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 294
Ogłoszenie 15/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE] 294
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. 286
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego 278
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2019-2020 r 273
ZO/25/U/2015 BHP 270
Ogłoszenie 14/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE] 264
Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB 264
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 256
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 253
DAT/11/N/D/2015 ASK 252
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 237
Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 229
Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 222
ZP/04/US/2020 Usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali konferencyjnej na potrzeby konferencji organizowanej w zakopanem w 2020 r. przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 221
Sukcesywna dostawa nawozów w tym wapna nawozowego, fungicydów i adiuwanta do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato-jesień 2020 213
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety 211
Ogloszenie o Dialogu Technicznym w sprawie: Wykonania cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym Krajowego centrum Roslinnych zasobów Genowych w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. 203
Statystyki strony Działalność naukowa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan badań naukowych i prac rozwojowych 5006
Informacje o Programie Wieloletnim 1171
Program Wieloletni na lata 2008-2013 539
Projekty krajowe 218
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4 215
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9 212
Wyniki badań uzyskane w 2013 roku 207
Wyniki badań uzyskane w 2008 roku 206
Wyniki badań uzyskane w 2012 roku 193
Obszar tematyczny 1. 189
Obszar tematyczny 2 189
SUSVAR [ZAKOŃCZONY] 184
Wyniki badań uzyskane w 2010 roku 183
SIGMEA [ZAKOŃCZONY] 178
Obszar tematyczny 3 176
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12 (zakończony w 2018 r.) 174
SAFE FOODS [ZAKOŃCZONY] 174
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5 173
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6 173
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27 172
Wyniki badań uzyskane w 2009 roku 172
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15 171
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8 170
Obszar tematyczny 5 168
Wyniki badań uzyskane w 2011 roku 168
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 33 164
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52 163
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10 161
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51 161
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81 161
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 89 161
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46 160
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49 158
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85 158
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57 157
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13 156
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56 156
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95 156
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16 155
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32 155
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 62 155
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63 155
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 36 154
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38 154
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48 153
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 60 153
TritiGen [ZAKOŃCZONY] 153
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55 149
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61 149
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59 147
Statystyki strony Czasopisma Naukowe IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
O wydawnictwie 157
Procedura wydawnicza i recenzji 56

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij