Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy


Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Informacje ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inżynier (z możliwością uzyskania stopnia naukowego doktora), Pracowni Patogenów Ziemniaka 588
ZARZĄDZENIE nr 7/D/2020 584
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej 522
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW 497
SPECJALISTA ds. technicznych w akredytowanym laboratorium badawczym 463
SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym 428
Inżynier w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta 421
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej 416
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 355
ZARZĄDZENIE nr 5/D/2020 354
ZARZĄDZENIE nr 4/D/2020 348
Inżynier w Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej 329
Specjalista ds. kadr i płac 315
Asystent w IHAR-PIB - Oddział w Poznaniu 291
Technik, robotnik wykwalifikowany 291
Główny Hodowca - Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR 285
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 281
Technik w Pracowni Metodyki Hodowli - Oddział w Młochowie 255
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 254
Inżynier z możliwością rozwoju naukowego w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 249
Technik (pracownik sezonowy) w Zakładzie Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 249
Specjalista ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych 247
praktyki studenckie oraz staże po ukończeniu studiów 246
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 238
Inżynier w Zakładzie Agronomii Ziemniaka 235
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii 234
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 234
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 223
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 221
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 217
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 214
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 213
Inżynier w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych 210
stanowisko : Specjalista agrotechnik; IHAR-PIB, Oddział w Młochowie, Sekcja Administracyjno - Finansowa 209
ZARZĄDZENIE nr 3/D/2020 207
Adiunkt w IHAR-PIB - Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 206
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 204
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 200
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin 197
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE 196
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Fitopatologii 194
inżynier lub specjalista w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin 193
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #4 193
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #7 191
Inżynier w Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych 189
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 187
IHAR-PIB w Radzikowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej: Na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2019 i 2020 187
Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018 186
Inżynier w Zakładzie Fitopatologii, Pracowni Chorób Roślin 179
Adiunkt w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 176
Statystyki strony Organizacja IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Naukowa IHAR-PIB 2528
Wybory Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 523
Przedmiot działalności i kompetencje 430
Kierownicy komórek organizacyjnych 299
Struktura organizacyjna IHAR 273
I Centrala Radzików 251
Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Rybki - wszczęte 31 stycznia 2019 r. 246
Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława Przetakiewicza - wszczęte 30 kwietnia 2019 r. 239
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Grzegorz Żurek 227
Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta [Nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r.] 224
Mgr Jacek Jagodziński [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 223
Mgr Wioletta Monika Dynkowska [Nadanie stopnia doktora - 18 marca 2020r. ] 212
II Oddziały 210
Mgr Urszula Joanna Piechota 205
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin Yin - wszczęte 11 lutego 2019 r. 190
Dyrekcja 190
II Zakłady Doświadczalne 184
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii Szała - wszczęte 4 kwietnia 2019 r. 181
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Fraś - wszczęte 14 marca 2019 r. 164
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Jadwiga Śliwka 162
Mgr inż. Grzegorz Czajowski 158
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak - wszczęte 27 sierpnia 2018 r. 152
Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert 146
Mgr inż. Anna Maria Grupa-Urbańska [Nadanie stopnia doktora - 26 września 2019 r.] 144
Mgr inż. Jarosław Nowosielski 143
Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko 141
Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny Zarzyńskiej - wszczęte 14 listopada 2018 r. 140
Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder - wszczęte 2 listopada 2018 r. 134
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral - wszczęte 1 września 2017 r. 132
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski - wszczęte 25 czerwca 2018 r. 131
Mgr inż. Agnieszka Rachwalska 129
Mgr Krzysztof Michalski 129
Mgr Jolanta Groszyk [Nadanie stopnia doktora - 27 marca 2019 r.] 128
Mgr Agnieszka Maciejewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 127
Mgr inż. Patrycja Siedlarz 127
Mgr Lidia Kowalska 126
Mgr inż. Kinga Kamila Gołębiewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 124
Mgr inż. Dorota Diana Milczarek [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 124
Mgr inż. Bartosz Jabłoński 122
Mgr inż. Dorota Michałowska 122
Mgr inż. Monika Żurek 121
Mgr inż. Ewelina Żmijewska [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 120
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela - wszczęte 6 września 2018 r. 120
Mgr Jakub Walczewski 119
Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch - wszczęte 6 listopada 2016 r. 115
Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - wszczęte 21 marca 2013 r. 113
Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 113
Mgr Paulina Smyda-Dajmund [Nadanie stopnia doktora - 18 lipca 2017 r.] 112
Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Wiewióry - wszczęte 28 lutego 2013 r. 111
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski - wszczęte 7 listopada 2016 r. 111
Statystyki strony Przyjmowanie i załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Stan przyjmowanych spraw 254
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 216
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 6477
ZARZĄDZENIE nr 7/D/2020 584
ZP/PN/4/2019 ZD Bartążek 560
ZP/01/US/2020 O/Poznań 549
ZP/07/N/D/2019 O. Bonin 483
ZP/PN/2/2019 476
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla IHAR-PIB w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety. 443
ZO/07/U/2019 O. Poznań 440
ZO/18/D/2019 ASK 423
ZP/PN/3/2019 412
ZO/06/D/2019 O. Bonin 371
ZP/03/N/D/2019 365
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2019-2020 364
ZO/15/D/2019 ASK 359
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 355
ZARZĄDZENIE nr 5/D/2020 354
ZARZĄDZENIE nr 4/D/2020 348
ZO/06/D/2019 O.Bonin 346
ZO/04A/U/2019 O. Poznań 345
Zakup systemu/urządzeń do fenotypowania materiału roślinnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 331
ZP/ZO/3/2019 328
ZD/01/N/2019 326
USŁUGA PRZEWOZU PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W RADZIKOWIE, 2020-2021r. 318
ZP/ZO/2/2019 288
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 281
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 280
ZP/01/N/U/2019 DAT 274
ZP/PN/1/2019 243
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 238
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 234
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2019-2020 r 225
DAT/14/N/U/2015 224
ZP/ZO/1/2019 220
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego 215
Ogłoszenie 15/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE] 212
ZARZĄDZENIE nr 3/D/2020 207
ZO/25/U/2015 BHP 206
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 204
Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB 202
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. 194
Ogłoszenie 14/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE] 192
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 190
DAT/11/N/D/2015 ASK 189
Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 179
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 171
Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 168
ZP/04/US/2020 Usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali konferencyjnej na potrzeby konferencji organizowanej w zakopanem w 2020 r. przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 157
Ogloszenie o Dialogu Technicznym w sprawie: Wykonania cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym Krajowego centrum Roslinnych zasobów Genowych w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. 154
Ogłoszenie 6/OC/03/2019 [NIEAKTUALNE] 149
Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 147
Statystyki strony Akty prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ustawy i uchwały 354
Tekst jednolity Statutu 265
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 172
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 111
Rozdział II. Obowiązki Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych i zastępstwa służbowe 108
Rozdział V. Organizacja Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 107
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 106
Rozdział I. Przepisy wstępne i postanowienia ogólne 104
Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Instytutu 104
Rozdział IV. Zakresy działania komórek podstawowych Instytutu 101
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 96
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 95
Rozdział I: Przepisy wstępne i postanowienia 91
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 90
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 33
Statystyki strony Działalność naukowa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan badań naukowych i prac rozwojowych 2019 rok 4086
Informacje o Programie Wieloletnim 951
Program Wieloletni na lata 2008-2013 394
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4 177
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9 172
Wyniki badań uzyskane w 2008 roku 151
Wyniki badań uzyskane w 2013 roku 150
Obszar tematyczny 2 147
Obszar tematyczny 1. 145
Wyniki badań uzyskane w 2012 roku 138
Obszar tematyczny 3 133
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5 132
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6 132
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27 130
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8 130
Wyniki badań uzyskane w 2010 roku 130
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12 (zakończony w 2018 r.) 128
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15 128
Obszar tematyczny 5 128
Wyniki badań uzyskane w 2011 roku 128
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 33 124
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52 122
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81 122
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10 118
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85 118
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95 118
Wyniki badań uzyskane w 2009 roku 118
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38 116
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46 116
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49 116
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51 116
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16 115
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 36 115
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63 115
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 89 115
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32 114
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48 113
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56 113
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57 113
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 62 113
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 60 112
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55 111
SAFE FOODS [ZAKOŃCZONY] 109
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13 108
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61 108
SIGMEA [ZAKOŃCZONY] 108
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59 107
SUSVAR [ ZAKOŃCZONY] 106
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 103
Obszar tematyczny 4. 103

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij