Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Informacje ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW 46
Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów IHAR-PIB 44
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 27
praktyki studenckie oraz staże po ukończeniu studiów 23
Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów IHAR-PIB 23
Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR 22
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR 22
Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018 20
IHAR-PIB, Oddział Młochów 18
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 18
Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej - IHAR-PIB 18
Zakład Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB 16
Finanse IHAR 15
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE 12
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP 12
Zakład Genomiki Funkcjonalnej, IHAR-PIB 12
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB 11
Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „CERES – Digitalizacja i udostępnianie zasobów herbarium i kolekcji roślin użytkowych IHAR–PIB” 11
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR 11
IHAR-PIB, Oddział w Młochowie 10
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 10
Konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Kontroli GMO Zakładu Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin IHAR-PIB w Radzikowie 10
Ogłoszenie w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Zamarte 10
Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2016 10
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2014 10
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 10
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 10
IHAR-PIB, Oddział Bydgoszcz 9
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB 9
Uchwała nr 06/RN/Agro/2018 9
IHAR-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 8
IHAR-PIB, Oddział Bonin, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii 8
IHAR-PIB, Oddział Jadwisin, Zakład Agronomii Zieminaka 8
Administrator Systemu Sieci Komputerowej IHAR-PIB 7
Dział Spraw Pracowniczych IHAR-PIB 7
Dział Spraw Pracowniczych IHAR-PIB 7
IHAR-PIB, Oddział Młochów, Sekcja Administracyjno-Finansowa 7
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB 7
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2015 7
Zakład Genomiki Funkcjonalnej IHAR-PIB 7
IHAR-PIB, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 6
IHAR-PIB, Zakład Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 6
IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta 6
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 6
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 6
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB 6
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w IHAR-PIB 6
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych IHAR-PIB 6
Dział Finansowo-Księgowy IHAR-PIB 5
IHAR-PIB, Zakład Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 5
Statystyki strony Organizacja IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przedmiot działalności i kompetencje 35
Wybory Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 30
I Centrala Radzików 29
Skład Rady Naukowej 28
Struktura organizacyjna IHAR 28
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Grzegorz Żurek 26
Kierownicy komórek organizacyjnych 21
Mgr Jacek Jagodziński [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 21
II Oddziały 20
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Jadwiga Śliwka 15
ANEKS nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej IHAR-PIB z 12 października 2017 r. 13
Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta [Nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r.] 12
Dyrekcja 11
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin Yin - wszczęte 11 lutego 2019 r. 10
III Zamiejscowe Zakłady i Pracownie Naukowe 10
Regulamin Rady Naukowej IHAR-PIB z dn. 12 października 2017 10
III Zakłady Doświadczalne 9
Obwieszczenie Posiedzenie Rady Naukowej IHAR-PIB z dnia 18 grudnia 2012r. w Radzikowie 9
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Fraś - wszczęte 14 marca 2019 r. 8
Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława Przetakiewicza - wszczęte 30 kwietnia 2019 r. 8
Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert 7
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak - wszczęte 27 sierpnia 2018 r. 7
Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny Zarzyńskiej - wszczęte 14 listopada 2018 r. 6
Mgr inż. Dorota Diana Milczarek [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 6
Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko 6
Rada Naukowa posiedzenie 21-22 marca 2013 r. w Radzikowie 6
Mgr inż. Ewelina Żmijewska [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 5
Mgr inż. Grzegorz Czajowski 5
Mgr inż. Jarosław Nowosielski 5
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii Szała - wszczęte 4 kwietnia 2019 r. 5
Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Rybki - wszczęte 31 stycznia 2019 r. 5
Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder - wszczęte 2 listopada 2018 r. 5
Postępowanie habilitacyjne dr. Sławomira Wróbla - wszczęte 11 maja 2015 r. 5
Kolokwium habilitacyjne dr. Katarzyny Mikołajczyk - wszczęte 21 listopada 2013 r. 4
Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - wszczęte 21 marca 2013 r. 4
Kolokwium habilitacyjne dr. Franciszka Wielebskiego - wszczęte 25 września 2014 r. 4
Kolokwium habilitacyjne dr. Jerzego Drzewieckiego - wszczęte 24 października 2013 r. 4
Kolokwium habilitacyjne dr. Marka Wójtowicza – wszczęte 8 lipca 2014 r. 4
Kolokwium habilitacyjne dr. Stanisława Spasibionka – wszczęte 13 listopada 2014 r. 4
Mgr inż. Kinga Kamila Gołębiewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 4
Mgr Agnieszka Maciejewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 4
Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 4
Mgr inż. Kamil Prokopiuk [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 4
Mgr inż. Piotr Kamiński [Nadanie stopnia doktora - 17 marca 2016 r.] 4
Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch - wszczęte 6 listopada 2016 r. 4
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela - wszczęte 6 września 2018 r. 4
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski - wszczęte 7 listopada 2016 r. 4
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral - wszczęte 1 września 2017 r. 4
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski - wszczęte 25 czerwca 2018 r. 4
Postępowanie habilitacyjne dr Walentyny Banaś - wszczęte 31 sierpnia 2014 r. 4
Statystyki strony Przyjmowanie i załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 49
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 37
Stan przyjmowanych spraw 30
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 215
Sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do Zakładu Doświadczalnego Bartążek - otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2019 roku o godz. 11:00 55
Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin, bioregulatorów i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie jesień 2019 - otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 roku o godz. 11:00 54
ZP/04/N/RB/2019 OB. KCRZG 53
II Zapytanie ofertowe w celu wyszacowania usługi na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,wykonawczej wielobranżowej planowanego remontu w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roslin- Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie, Oddział w Poznaniu. (wazny od 29.07.2019 do 14.08.2019) 32
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 27
Najem kombajnu na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek 21
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2018-2019 20
ZP/02/N/RB/2019 O.Młochów 19
Zapytanie ofertowe w celu wyszacowania usługi na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej, wielobranżowej planowanego remontu w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w radzikowie, Oddział w Poznaniu. (wazny od 09.07.2019 do 17.07.2019 r.) 18
Ogłoszenie 6/OC/03/2019 [NIEAKTUALNE] 15
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 15
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2018-2019 15
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 14
Zapytanie ofertowe: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roslin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Boninie, z podziałem na 2 pakiety. (ważny od 02.07.2019 r. do 11.07.2019 r.) 14
Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 14
Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Boninie, z podziałem na dwa pakiety. (wazny od 24.06.2019 r do 04.07.2019 r.) 13
Ogloszenie o Dialogu Technicznym w sprawie: Wykonania cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym Krajowego centrum Roslinnych zasobów Genowych w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. 13
Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe szklarni w OB KCRZG w Bydgoszczy (ważny od 30.11.2015-09.12.2015 r.) 13
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, z podziałem na 4 pakiety (wazny od 21.06.2019 do 03.07.2019) 12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont nawierzchni dróg wewnętrznych w OB. KCRZG w Bydgoszczy (II etap) 12
Dostawa ciągników rolniczych dla Zakładu Doświadczalnego w Oleśnicy Małej 11
Ogłoszenie 1/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 11
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego 11
Zapytanie ofertowe: Wykonanie układu ciepłej wody użytkowej za pomocą pomp ciepła w Laboratorium nr I 11
ZAPYTANIE OFERTOWE 10
Zapytanie ofertowe na dostawę 20l środka ochrony roślin-fungicydu (tiofanat metylowy-310 g; epoksykonazol-187 g) dla zakładu Doświadczalngo w Bartążku. 10
Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB 9
Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 9
Modernizacja centralnego ogrzewania w kompleksie szklarniowym (3 szklarnie) Oddziału IHAR-PIB Młochów, przy ul. Platanowej 19, w Młochowie. 7
Ogłoszenie 5/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 7
Przetarg nieograniczony, opublikowany w BZP w dniu 25 kwietnia 2017 roku, pod numerem 72909-2017 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji roślin-Państwowy Instytut badawczy, Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn pn. Sukcesywna 7
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-2018 7
Wykonanie robót demontazowych, rozbiórkowych i ziemnych związanych z likwidacją dwóch zbiornikow na paliwo zlokalizowanych w OB KCRZG w Bydgoszczy. (wazny od 25.11.2015 r do 10.12.2015 r.) 7
Dostawa klatek metabolicznych dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, na potrzeby Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych 6
Ogłoszenie 2/OC/05/2018 [NIEAKTUALNE] 6
Ogłoszenie 3/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 6
Ogłoszenie 4/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 6
Ogłoszenie 5/OC/09/2018 [NIEAKTUALNE] 6
Ogłoszenie 6/OC/10/2018 [NIEAKTUALNE] 6
Przebudowa Budynku Laboratorium nr 1 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie 6
Remont i modernizacja obiektów infrastruktury budowlanej i laboratoryjnej w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy 6
Rozbiórka budynków oraz przebudowa budynku gospodarczego z funkcją węzła cieplnego na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie (ważny od dnia 07.10.2015 do 22.10.2015). 6
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2017-2018 6
Usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem Sali konferencyjnej na potrzeby konferencji organizowanej w Zakopanem w 2019 r. przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie- 6
Usługa przewozu pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w okresie 2019-2020 6
Wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, zimnej wody i ciepłej wody z cyrkulacją w budynku parterowym, dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Młochowie 6
Zapytanie Ofertowe-Świadczenie usługi polegające na przeprowadzeniu badań środowiskowych na stanowiskach pracy dla IHAR-PIB w Radzikowie.(ważne od 27.08.2015 do 04.09.2015 r.) 6
Adaptacja i modernizacja pomieszczenia w pracowni hali fitotronowej oraz montaż komór fitotronowych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roslin-Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie. 5
Statystyki strony Akty prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Tekst jednolity Statutu 17
Ustawy i uchwały 16
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 11
Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Instytutu 8
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 7
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 6
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 6
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 6
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 6
Rozdział I: Przepisy wstępne i postanowienia 6
Rozdział I. Przepisy wstępne i postanowienia ogólne 6
Rozdział IV. Zakresy działania komórek podstawowych Instytutu 6
Rozdział V. Organizacja Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 5
Rozdział II. Obowiązki Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych i zastępstwa służbowe 4
Statystyki strony Działalność naukowa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan badań naukowych i prac rozwojowych 2019 rok 208
Informacje o Programie Wieloletnim 88
Program Wieloletni na lata 2008-2013 41
Obszar tematyczny 1. 18
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8 15
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4 11
Obszar tematyczny 5 11
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9 10
Obszar tematyczny 4. 10
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10 9
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49 9
Obszar tematyczny 3 9
Wyniki badań uzyskane w 2008 roku 9
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12 8
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56 8
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63 8
Obszar tematyczny 2 8
Wyniki badań uzyskane w 2011 roku 8
Wyniki badań uzyskane w 2013 roku 8
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13 7
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 21 7
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27 7
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 36 7
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5 7
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51 7
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95 7
Wyniki badań uzyskane w 2010 roku 7
Wyniki badań uzyskane w 2012 roku 7
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 33 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 62 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 89 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 94 6
Wyniki badań uzyskane w 2009 roku 6
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15 5
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38 5
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57 5
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59 5
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 60 5
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81 5
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85 5

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij