Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Informacje ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SPECJALISTA ds. technicznych w akredytowanym laboratorium badawczym 156
SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym 131
Inżynier w Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej 123
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej 119
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW 103
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 87
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 83
praktyki studenckie oraz staże po ukończeniu studiów 81
Technik, robotnik wykwalifikowany 77
Główny Hodowca - Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR 73
Asystent w IHAR-PIB - Oddział w Poznaniu 72
Inżynier w Zakładzie Agronomii Ziemniaka 60
Inżynier z możliwością rozwoju naukowego w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 59
Technik w Pracowni Metodyki Hodowli - Oddział w Młochowie 58
Inżynier w Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych 57
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR 57
Adiunkt w IHAR-PIB - Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 56
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 53
Specjalista ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych 52
Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018 52
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Fitopatologii 50
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii 50
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin 46
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 46
Inżynier w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta 46
Inżynier w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych 46
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 46
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 45
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 45
Technik (pracownik sezonowy) w Zakładzie Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 45
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 41
Adiunkt w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 40
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE 40
Starszy specjalista - Sekcja Administracyjno-Finansowa 38
Inżynier w Zakładzie Fitopatologii, Pracowni Chorób Roślin 37
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 35
Finanse IHAR 34
IHAR-PIB w Radzikowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej: Na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2019 i 2020 33
Ogłoszenie w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR z siedzibą w Zamarte 33
Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „CERES – Digitalizacja i udostępnianie zasobów herbarium i kolekcji roślin użytkowych IHAR–PIB” 32
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR 32
Opinia i Errata Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2016 30
Specjalista ds. kadr i płac 30
Uchwała nr 06/RN/Agro/2018 30
Wniosek o udostępnienie informacji nie zawartych w BIP 29
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2014 27
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 26
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2015 25
Specjalista ds. kadr i płac 25
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 19
Statystyki strony Organizacja IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Naukowa IHAR-PIB 277
Wybory Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 147
Przedmiot działalności i kompetencje 99
Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Rybki - wszczęte 31 stycznia 2019 r. 83
Kierownicy komórek organizacyjnych 78
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin Yin - wszczęte 11 lutego 2019 r. 75
Struktura organizacyjna IHAR 71
I Centrala Radzików 69
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Grzegorz Żurek 66
Mgr Jacek Jagodziński [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 58
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii Szała - wszczęte 4 kwietnia 2019 r. 52
Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta [Nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r.] 51
II Oddziały 47
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Fraś - wszczęte 14 marca 2019 r. 46
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Jadwiga Śliwka 44
II Zakłady Doświadczalne 41
Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława Przetakiewicza - wszczęte 30 kwietnia 2019 r. 38
Dyrekcja 37
Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny Zarzyńskiej - wszczęte 14 listopada 2018 r. 35
Mgr inż. Dorota Diana Milczarek [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 35
Mgr inż. Jarosław Nowosielski 35
Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko 35
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski - wszczęte 25 czerwca 2018 r. 35
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak - wszczęte 27 sierpnia 2018 r. 32
Mgr inż. Kinga Kamila Gołębiewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 31
Mgr inż. Grzegorz Czajowski 31
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral - wszczęte 1 września 2017 r. 31
Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 30
Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert 30
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela - wszczęte 6 września 2018 r. 29
Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder - wszczęte 2 listopada 2018 r. 29
Mgr inż. Ewelina Żmijewska [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 28
Mgr Agnieszka Maciejewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 27
Mgr inż. Piotr Kamiński [Nadanie stopnia doktora - 17 marca 2016 r.] 27
Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - wszczęte 21 marca 2013 r. 25
Mgr inż. Kamil Prokopiuk [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 25
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski - wszczęte 7 listopada 2016 r. 24
Kolokwium habilitacyjne dr. Katarzyny Mikołajczyk - wszczęte 21 listopada 2013 r. 23
Kolokwium habilitacyjne dr. Stanisława Spasibionka – wszczęte 13 listopada 2014 r. 23
Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch - wszczęte 6 listopada 2016 r. 23
Postępowanie habilitacyjne dr Jadwigi Śliwki: - wszczęte 10.06.2013 r. 23
Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Wiewióry - wszczęte 28 lutego 2013 r. 22
Kolokwium habilitacyjne dr. Marka Wójtowicza – wszczęte 8 lipca 2014 r. 22
Postępowanie habilitacyjne dr. Sławomira Wróbla - wszczęte 11 maja 2015 r. 22
Kolokwium habilitacyjne dr. Franciszka Wielebskiego - wszczęte 25 września 2014 r. 21
Mgr Paulina Smyda-Dajmund [Nadanie stopnia doktora - 18 lipca 2017 r.] 21
Postępowanie habilitacyjne dr Walentyny Banaś - wszczęte 31 sierpnia 2014 r. 21
Mgr Lidia Kowalska 19
Mgr Krzysztof Michalski 18
Kolokwium habilitacyjne dr. Jerzego Drzewieckiego - wszczęte 24 października 2013 r. 17
Statystyki strony Przyjmowanie i załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Stan przyjmowanych spraw 74
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 71
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 1070
ZP/07/N/D/2019 O. Bonin 210
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla IHAR-PIB w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety. 204
ZP/PN/2/2019 174
ZP/PN/3/2019 151
ZO/07/U/2019 O. Poznań 139
ZP/03/N/D/2019 98
ZO/04A/U/2019 O. Poznań 94
ZO/06/D/2019 O. Bonin 93
ZO/06/D/2019 O.Bonin 90
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 87
ZP/ZO/3/2019 82
ZP/ZO/2/2019 81
ZD/01/N/2019 78
Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB 63
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 58
DAT/14/N/U/2015 57
Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 57
ZP/01/N/U/2019 DAT 56
ZP/PN/1/2019 55
ZP/ZO/1/2019 54
Ogłoszenie 6/OC/03/2019 [NIEAKTUALNE] 50
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2018-2019 49
Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 47
ZO/25/U/2015 BHP 47
Ogłoszenie 1/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 45
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 44
DAT/11/N/D/2015 ASK 42
Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 42
Ogloszenie o Dialogu Technicznym w sprawie: Wykonania cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym Krajowego centrum Roslinnych zasobów Genowych w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. 41
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego 34
ZAPYTANIE OFERTOWE 34
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2018-2019 32
Ogłoszenie 5/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 28
Ogłoszenie 4/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 26
Sukcesywna dostawa środków ochrony roslin i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Dośwaidczalnego w Bartążku w sezonie jesień 2018 26
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla IHAR-PIB w Radzikowie, budynek laboratorium I, 25
Ogłoszenie 3/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 25
Ogłoszenie 6/OC/10/2018 [NIEAKTUALNE] 25
Usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem Sali konferencyjnej na potrzeby konferencji organizowanej w Zakopanem w 2019 r. przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie- 25
Dostawa środków ochrony roślin dla upraw polowych na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek- jesień 2018 24
Ogłoszenie 4/OC/09/2018 [NIEAKTUALNE] 24
Ogłoszenie 5/OC/09/2018 [NIEAKTUALNE] 24
Sukcesywne dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla IHAR-PIB w Radzikowie, budynek Laboratorium I 24
Zapytanie ofertowe: Najem kombajnu na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Bartążku 24
Zapytanie ofertowe: Świadzcenie usługi internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostawą urzadzeń (smartfonów) skonfigurowanym z kartami SIM dla IHAR-PIB w Radzikowie 24
Dostawa nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego w Bartążku na sezon wiosna 2016 (ważny od 01.12.2015 do 09.12.2015) 23
Sukcesywna dostawa nawozów w tym wapna nawozowego węglanowego zawierającego magnez odmiana 05 do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna 2019 23
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-2018 23
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2017-2018 22
Statystyki strony Akty prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ustawy i uchwały 62
Tekst jednolity Statutu 45
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 44
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 30
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 26
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 26
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 25
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 25
Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Instytutu 23
Rozdział IV. Zakresy działania komórek podstawowych Instytutu 23
Rozdział I. Przepisy wstępne i postanowienia ogólne 22
Rozdział V. Organizacja Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 22
Rozdział II. Obowiązki Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych i zastępstwa służbowe 21
Rozdział I: Przepisy wstępne i postanowienia 20
Statystyki strony Działalność naukowa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan badań naukowych i prac rozwojowych 2019 rok 860
Informacje o Programie Wieloletnim 198
Program Wieloletni na lata 2008-2013 92
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9 58
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27 55
Obszar tematyczny 1. 40
Wyniki badań uzyskane w 2008 roku 38
Obszar tematyczny 5 37
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4 35
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8 35
Wyniki badań uzyskane w 2010 roku 34
Wyniki badań uzyskane w 2012 roku 34
Wyniki badań uzyskane w 2011 roku 33
Wyniki badań uzyskane w 2013 roku 33
Obszar tematyczny 2 32
Obszar tematyczny 3 32
Obszar tematyczny 4. 31
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10 29
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15 29
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 21 29
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6 29
Wyniki badań uzyskane w 2009 roku 29
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12 28
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13 28
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38 28
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49 28
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5 27
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 89 27
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32 26
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 33 26
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46 26
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59 26
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63 26
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85 26
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16 25
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48 25
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56 25
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 25
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 62 25
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52 24
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57 24
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81 24
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51 23
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55 23
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 23
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61 23
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 36 22
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 60 22
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 94 22
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95 22

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij