Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Informacje ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej 476
SPECJALISTA ds. technicznych w akredytowanym laboratorium badawczym 367
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW 364
ZARZĄDZENIE nr 7/D/2020 344
SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym 341
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej 340
Inżynier w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta 321
Inżynier w Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej 270
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 261
Specjalista ds. kadr i płac 244
Technik, robotnik wykwalifikowany 220
Asystent w IHAR-PIB - Oddział w Poznaniu 209
Główny Hodowca - Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR 199
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 197
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 192
praktyki studenckie oraz staże po ukończeniu studiów 185
Inżynier z możliwością rozwoju naukowego w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 184
Technik w Pracowni Metodyki Hodowli - Oddział w Młochowie 183
ZARZĄDZENIE nr 4/D/2020 173
Inżynier w Zakładzie Agronomii Ziemniaka 171
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 170
Specjalista ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych 170
Technik (pracownik sezonowy) w Zakładzie Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 170
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 158
ZARZĄDZENIE nr 5/D/2020 157
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii 156
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 152
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 151
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 151
Adiunkt w IHAR-PIB - Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 149
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #7 149
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 148
Inżynier w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych 148
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 148
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 144
Inżynier w Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych 142
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Fitopatologii 140
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin 139
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 137
IHAR-PIB w Radzikowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej: Na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2019 i 2020 134
Adiunkt w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 128
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE 127
Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018 127
Inżynier w Zakładzie Biochemii i Fizjologii Roślin 124
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 123
Starszy specjalista - Sekcja Administracyjno-Finansowa 123
Inżynier w Zakładzie Fitopatologii, Pracowni Chorób Roślin 121
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #4 119
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 117
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR 113
Statystyki strony Organizacja IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Naukowa IHAR-PIB 1896
Wybory Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 390
Przedmiot działalności i kompetencje 308
Kierownicy komórek organizacyjnych 211
Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Rybki - wszczęte 31 stycznia 2019 r. 197
Struktura organizacyjna IHAR 196
I Centrala Radzików 189
Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława Przetakiewicza - wszczęte 30 kwietnia 2019 r. 179
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Grzegorz Żurek 179
Mgr Jacek Jagodziński [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 163
Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta [Nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r.] 162
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin Yin - wszczęte 11 lutego 2019 r. 149
II Oddziały 149
Mgr Wioletta Monika Dynkowska 146
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii Szała - wszczęte 4 kwietnia 2019 r. 145
II Zakłady Doświadczalne 133
Dyrekcja 130
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Fraś - wszczęte 14 marca 2019 r. 129
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Jadwiga Śliwka 121
Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny Zarzyńskiej - wszczęte 14 listopada 2018 r. 113
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak - wszczęte 27 sierpnia 2018 r. 110
Mgr inż. Grzegorz Czajowski 107
Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert 107
Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko 102
Mgr inż. Jarosław Nowosielski 101
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral - wszczęte 1 września 2017 r. 97
Mgr inż. Dorota Diana Milczarek [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 96
Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder - wszczęte 2 listopada 2018 r. 96
Mgr Urszula Joanna Piechota 95
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela - wszczęte 6 września 2018 r. 95
Mgr inż. Kinga Kamila Gołębiewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 92
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski - wszczęte 25 czerwca 2018 r. 92
Mgr Agnieszka Maciejewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 91
Mgr inż. Ewelina Żmijewska [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 91
Mgr inż. Anna Maria Grupa-Urbańska [Nadanie stopnia doktora - 26 września 2019 r.] 87
Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 85
Mgr Krzysztof Michalski 85
Mgr inż. Dorota Michałowska 84
Mgr inż. Monika Żurek 83
Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch - wszczęte 6 listopada 2016 r. 83
Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - wszczęte 21 marca 2013 r. 82
Mgr inż. Patrycja Siedlarz 82
Mgr Jolanta Groszyk [Nadanie stopnia doktora - 27 marca 2019 r.] 82
Mgr Lidia Kowalska 81
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski - wszczęte 7 listopada 2016 r. 81
Kolokwium habilitacyjne dr. Katarzyny Mikołajczyk - wszczęte 21 listopada 2013 r. 80
Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Wiewióry - wszczęte 28 lutego 2013 r. 79
Kolokwium habilitacyjne dr. Stanisława Spasibionka – wszczęte 13 listopada 2014 r. 79
Mgr Paulina Smyda-Dajmund [Nadanie stopnia doktora - 18 lipca 2017 r.] 79
Mgr inż. Piotr Kamiński [Nadanie stopnia doktora - 17 marca 2016 r.] 79
Statystyki strony Przyjmowanie i załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Stan przyjmowanych spraw 190
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 162
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 4478
ZP/01/US/2020 O/Poznań 469
ZP/PN/4/2019 ZD Bartążek 410
ZP/07/N/D/2019 O. Bonin 392
ZP/PN/2/2019 374
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla IHAR-PIB w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety. 371
ZARZĄDZENIE nr 7/D/2020 344
ZO/07/U/2019 O. Poznań 328
ZP/PN/3/2019 325
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2019-2020 320
ZO/18/D/2019 ASK 320
ZO/06/D/2019 O. Bonin 277
ZP/03/N/D/2019 268
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 261
Zakup systemu/urządzeń do fenotypowania materiału roślinnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 259
ZO/04A/U/2019 O. Poznań 258
ZO/15/D/2019 ASK 255
ZO/06/D/2019 O.Bonin 249
ZP/ZO/3/2019 240
ZD/01/N/2019 230
USŁUGA PRZEWOZU PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W RADZIKOWIE, 2020-2021r. 221
ZP/ZO/2/2019 212
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 210
ZP/01/N/U/2019 DAT 198
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 197
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2019-2020 r 177
ZP/PN/1/2019 175
ZARZĄDZENIE nr 4/D/2020 173
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 170
DAT/14/N/U/2015 166
ZP/ZO/1/2019 161
ZARZĄDZENIE nr 5/D/2020 157
Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB 154
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 148
ZO/25/U/2015 BHP 148
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 144
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego 143
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 140
Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 139
DAT/11/N/D/2015 ASK 136
Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 124
Ogłoszenie 6/OC/03/2019 [NIEAKTUALNE] 115
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2018-2019 114
Ogłoszenie 15/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE] 113
Ogłoszenie 14/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE] 109
Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 108
Ogloszenie o Dialogu Technicznym w sprawie: Wykonania cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym Krajowego centrum Roslinnych zasobów Genowych w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. 105
Ogłoszenie 1/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 101
ZAPYTANIE OFERTOWE 93
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2018-2019 90
Statystyki strony Akty prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ustawy i uchwały 267
Tekst jednolity Statutu 178
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 126
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 79
Rozdział V. Organizacja Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 79
Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Instytutu 75
Rozdział IV. Zakresy działania komórek podstawowych Instytutu 75
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 74
Rozdział I. Przepisy wstępne i postanowienia ogólne 74
Rozdział II. Obowiązki Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych i zastępstwa służbowe 74
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 68
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 68
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 65
Rozdział I: Przepisy wstępne i postanowienia 64
Statystyki strony Działalność naukowa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan badań naukowych i prac rozwojowych 2019 rok 3006
Informacje o Programie Wieloletnim 709
Program Wieloletni na lata 2008-2013 274
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9 142
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4 134
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27 107
Wyniki badań uzyskane w 2008 roku 107
Obszar tematyczny 2 104
Wyniki badań uzyskane w 2013 roku 103
Obszar tematyczny 1. 101
Obszar tematyczny 3 101
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8 98
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5 97
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6 97
Obszar tematyczny 5 96
Wyniki badań uzyskane w 2012 roku 96
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81 95
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15 94
Wyniki badań uzyskane w 2010 roku 94
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12 (zakończony w 2018 r.) 93
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 33 93
Wyniki badań uzyskane w 2011 roku 91
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52 90
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16 89
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10 88
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48 88
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 36 87
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49 87
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51 87
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85 87
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32 86
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 89 86
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38 85
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56 85
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 60 85
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 62 85
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63 85
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95 85
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46 84
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55 84
Wyniki badań uzyskane w 2009 roku 84
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13 83
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57 83
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59 83
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61 82
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 80
Obszar tematyczny 4. 78
SAFE FOODS [ZAKOŃCZONY] 77
SIGMEA [ZAKOŃCZONY] 77
SUSVAR [ ZAKOŃCZONY] 77

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij