Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 725 47 14

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Informacje ogólne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej 427
SPECJALISTA ds. technicznych w akredytowanym laboratorium badawczym 301
Inżynier w Zakładzie Inżynierii Genetycznej oraz Zakład Genomiki Funkcjonalnej 273
SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym 273
Inżynier w Samodzielnej Pracowni Biologii Stosowanej 234
CENTRUM BADAWCZE - IHAR RADZIKÓW 229
Specjalista ds. kadr i płac 177
Technik, robotnik wykwalifikowany 173
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 172
Inżynier w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta 171
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 158
Asystent w IHAR-PIB - Oddział w Poznaniu 156
Główny Hodowca - Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR 152
praktyki studenckie oraz staże po ukończeniu studiów 150
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 141
Inżynier z możliwością rozwoju naukowego w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 140
Technik w Pracowni Metodyki Hodowli - Oddział w Młochowie 136
Inżynier w Zakładzie Agronomii Ziemniaka 130
Specjalista ds. kadr w Dziale Spraw Pracowniczych 128
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 127
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii 123
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #7 121
Technik (pracownik sezonowy) w Zakładzie Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin 119
Adiunkt w IHAR-PIB - Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 115
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa 115
Inżynier w Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych 115
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 114
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 113
Młodszy Administrator Systemowy (Help Desk) – samodzielny referent 113
Inżynier w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 112
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Fitopatologii 111
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 109
Asystent w IHAR-PIB - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin 108
Inżynier w Zakładzie Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, Pracownia Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych 108
IHAR-PIB w Radzikowie, zaprasza do złożenia oferty cenowej: Na przeprowadzenie badania Łącznego Sprawozdania Finansowego Instytutu za lata obrotowe 2019 i 2020 103
Inżynier (z możliwością rozwoju naukowego) w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej 99
Adiunkt w IHAR-PIB - Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin 97
Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018 96
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 95
Starszy specjalista - Sekcja Administracyjno-Finansowa 94
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 93
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. – Grupa IHAR 91
Inżynier w Zakładzie Fitopatologii, Pracowni Chorób Roślin 87
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #4 86
ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE 85
Inżynier w Zakładzie Biochemii i Fizjologii Roślin 83
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #6 77
Publiczna prezentacja założeń projektu pt. „CERES – Digitalizacja i udostępnianie zasobów herbarium i kolekcji roślin użytkowych IHAR–PIB” 74
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE #5 71
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE 70
Statystyki strony Organizacja IHAR-PIB
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Naukowa IHAR-PIB 1296
Wybory Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 298
Przedmiot działalności i kompetencje 206
Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Rybki - wszczęte 31 stycznia 2019 r. 177
Struktura organizacyjna IHAR 145
Kierownicy komórek organizacyjnych 143
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Grzegorz Żurek 143
Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława Przetakiewicza - wszczęte 30 kwietnia 2019 r. 134
I Centrala Radzików 130
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin Yin - wszczęte 11 lutego 2019 r. 129
Mgr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta [Nadanie stopnia doktora - 28 kwietnia 2016 r.] 126
Mgr Jacek Jagodziński [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 125
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii Szała - wszczęte 4 kwietnia 2019 r. 122
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Fraś - wszczęte 14 marca 2019 r. 111
II Oddziały 100
Postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych - dr hab. Jadwiga Śliwka 100
II Zakłady Doświadczalne 97
Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny Zarzyńskiej - wszczęte 14 listopada 2018 r. 96
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak - wszczęte 27 sierpnia 2018 r. 93
Mgr Wioletta Monika Dynkowska 90
Dyrekcja 84
Mgr inż. Katarzyna Joanna Grelewska-Nowotko 84
Mgr inż. Magdalena Janina Żurawska-Zajfert 83
Mgr inż. Grzegorz Czajowski 81
Mgr inż. Jarosław Nowosielski 78
Mgr inż. Dorota Diana Milczarek [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 77
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela - wszczęte 6 września 2018 r. 77
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski - wszczęte 25 czerwca 2018 r. 77
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral - wszczęte 1 września 2017 r. 76
Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder - wszczęte 2 listopada 2018 r. 76
Mgr inż. Kinga Kamila Gołębiewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 73
Mgr inż. Ewelina Żmijewska [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 73
Mgr Agnieszka Maciejewska [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 70
Mgr inż. Agnieszka Hara-Skrzypiec [Nadanie stopnia doktora - 19 października 2018 r.] 66
Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Wiewióry - wszczęte 28 lutego 2013 r. 65
Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch - wszczęte 6 listopada 2016 r. 65
Kolokwium habilitacyjne dr. Katarzyny Mikołajczyk - wszczęte 21 listopada 2013 r. 64
Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - wszczęte 21 marca 2013 r. 64
Mgr inż. Piotr Kamiński [Nadanie stopnia doktora - 17 marca 2016 r.] 64
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski - wszczęte 7 listopada 2016 r. 64
Kolokwium habilitacyjne dr. Franciszka Wielebskiego - wszczęte 25 września 2014 r. 62
Mgr inż. Anna Maria Grupa-Urbańska [Nadanie stopnia doktora - 26 września 2019 r.] 62
Mgr Lidia Kowalska 62
Kolokwium habilitacyjne dr. Stanisława Spasibionka – wszczęte 13 listopada 2014 r. 61
Mgr Paulina Smyda-Dajmund [Nadanie stopnia doktora - 18 lipca 2017 r.] 61
Mgr inż. Kamil Prokopiuk [Nadanie stopnia doktora - 6 października 2016 r.] 61
Mgr inż. Monika Żurek 61
Mgr Krzysztof Michalski 61
Mgr inż. Dorota Michałowska 59
Mgr Jolanta Groszyk [Nadanie stopnia doktora - 27 marca 2019 r.] 59
Statystyki strony Przyjmowanie i załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Stan przyjmowanych spraw 141
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 119
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGLOSZENIA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 3093
ZP/07/N/D/2019 O. Bonin 329
Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla IHAR-PIB w Radzikowie, z podziałem na 2 pakiety. 312
ZP/PN/2/2019 312
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2019-2020 305
ZP/PN/4/2019 ZD Bartążek 284
ZP/PN/3/2019 269
ZO/07/U/2019 O. Poznań 261
ZO/06/D/2019 O. Bonin 220
ZO/18/D/2019 ASK 207
ZP/03/N/D/2019 203
ZO/04A/U/2019 O. Poznań 202
ZO/06/D/2019 O.Bonin 201
ZP/ZO/3/2019 192
ZO/15/D/2019 ASK 177
ZARZĄDZENIE nr 12/D/2019 172
ZD/01/N/2019 172
ZP/ZO/2/2019 169
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2019-2020 r 152
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 147
Ogłoszenie 11/OC/07/2019 [NIEAKTUALNE] 141
ZP/PN/1/2019 136
ZP/01/N/U/2019 DAT 132
DAT/14/N/U/2015 130
ZARZĄDZENIE nr 11/D/2019 127
ZP/ZO/1/2019 120
Zarządzenie nr 1/D/2019 Dyrektora IHAR-PIB 119
ZO/25/U/2015 BHP 112
Zarządzenie nr 11/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 107
DAT/11/N/D/2015 ASK 105
Sprzedaż samochodu służbowego w IHAR-PIB w Radzikowie 104
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2018-2019 102
Ogłoszenie 12/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 95
Ogłoszenie 6/OC/03/2019 [NIEAKTUALNE] 94
Ogłoszenie 13/OC/10/2019 [NIEAKTUALNE] 93
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego 92
Zarządzenie nr 12/D/2018 Dyrektora IHAR-PIB 89
Ogloszenie o Dialogu Technicznym w sprawie: Wykonania cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym Krajowego centrum Roslinnych zasobów Genowych w Bydgoszczy, IHAR-PIB w Radzikowie. 84
Ogłoszenie 2/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 83
Ogłoszenie 1/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 82
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2018-2019 75
ZAPYTANIE OFERTOWE 73
Ogłoszenie 5/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 64
Ogłoszenie 15/OC/11/2019 [NIEAKTUALNE] 61
Ogłoszenie 3/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 61
Ogłoszenie 4/OC/01/2019 [NIEAKTUALNE] 61
Ogłoszenie 6/OC/10/2018 [NIEAKTUALNE] 61
Sukcesywna dostawa środków ochrony roslin i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Dośwaidczalnego w Bartążku w sezonie jesień 2018 60
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie w latach 2017-2018 60
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Poznaniu w latach 2017-2018 59
Statystyki strony Akty prawne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ustawy i uchwały 209
Tekst jednolity Statutu 131
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 91
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 59
Rozdział IV. Zakresy działania komórek podstawowych Instytutu 58
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 57
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 57
Rozdział V. Organizacja Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 57
Rozdział I. Przepisy wstępne i postanowienia ogólne 56
Rozdział II. Obowiązki Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych i zastępstwa służbowe 56
Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Instytutu 56
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 54
Oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 53
Rozdział I: Przepisy wstępne i postanowienia 47
Statystyki strony Działalność naukowa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan badań naukowych i prac rozwojowych 2019 rok 2116
Informacje o Programie Wieloletnim 521
Program Wieloletni na lata 2008-2013 199
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 9 113
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 4 101
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27 92
Wyniki badań uzyskane w 2008 roku 80
Obszar tematyczny 1. 79
Obszar tematyczny 2 78
Obszar tematyczny 3 78
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81 77
Obszar tematyczny 5 77
Wyniki badań uzyskane w 2013 roku 77
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5 73
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 6 73
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 33 72
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8 71
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10 70
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 15 70
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52 70
Wyniki badań uzyskane w 2011 roku 70
Wyniki badań uzyskane w 2012 roku 70
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 49 69
Wyniki badań uzyskane w 2010 roku 69
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 12 (zakończony w 2018 r.) 68
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 62 68
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 63 68
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38 67
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48 67
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 51 67
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 56 67
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 58 67
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 85 67
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 89 67
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 36 66
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 57 66
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 59 66
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 32 65
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61 65
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 16 64
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 46 64
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13 63
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 95 63
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55 62
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 60 62
Wyniki badań uzyskane w 2009 roku 62
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 21 60
Obszar tematyczny 4. 58
L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 94 57
SIGMEA [ZAKOŃCZONY] 50

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij