Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w RadzikowieZałączniki:

OPINIA_Audyt_2016.pdf
Errata_do_opinii_i_raportu_z_badania_2016.pdf