Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w RadzikowieZałączniki:

Opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf