Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. W celu poznania szczegółów toku poszczególnych spraw prosimy o kontakt z sekretariatem Dyrektora IHAR-PIB:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Radzików, 05-870 Błonie
tel.  22 733 45 00
e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP