Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. W celu poznania szczegółów toku poszczególnych spraw prosimy o kontakt z sekretariatem Dyrektora IHAR:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
05-870 Błonie

tel.  22 733 45 00lub 725 36 11
fax: 22 725 47 14
e-mail: sekretariat@ihar.edu.pl