[start]Wyniki badań uzyskane w 2011 roku w tematach szczegółowych wg Załącznika nr 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007r. (Dz.U.Nr 67, poz. 446, z 2008r. Nr 102 poz. 654 i Nr 146 poz. 930, z 2009r. Nr 76, poz. 648 oraz z 2010r. Nr 91 poz. 595 i Nr 259 poz. 1772)[koniec]

Załączniki:

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku