[start]Wyniki badań uzyskane w 2012 roku w tematach szczegółowych wg Załącznika nr 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007r. (Dz.U. Nr 67 poz. 446; z 2008r. Nr 102 poz. 654 i Nr 146 poz. 930; z 2009r. Nr 76 poz. 648; z 2010r. Nr 91 poz. 595 i Nr 259 poz. 1772; z 2011r. Nr 121 poz. 691 oraz z 2012r. Nr 53 poz. 271)[koniec]

Załączniki:

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2012 roku