[start]

[koniec]Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Odporność pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów powodowaną przez grzyby z rodziny Fusarium oraz identyfikacja genotypów odpornych”. - cykl 14 publikacjiZałączniki:

Wniosek
Autoreferat
Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
Załącznik 1: Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2: Harmonogram
Załącznik 3: Recenzja prof. M. Jędryczka
Załącznik 4: Recenzja dr hab. G. Lemańczyk
Załącznik 5: Recenzja prof. M. Moś
Załącznik 6. Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Załącznik 7. Uchwała Rady Naukowej 1/XIX/10