Tytuł osiągnięcia naukowego:

Diagnostyka molekularna wirusa Y ziemniaka z jednoczesnym różnicowaniem na genotypy odpowiadające szczepom N i O wirusa”- cykl 4 publikacji

07.01.2019 - CK powołanie Komisji Habilitacyjnej

18.03.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej

27.03.2019 - uchwała 1-XIX-74 Rady Naukowej - nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych. w dyscyplinie agronomia



Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX//29
Załącznik 1: Komisja Hablilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja dr hab.N.Borodynko-Filas
Załącznik 4. Recenzja dr hab. M. Ciślińska
Załącznik 5. Recenzja prof.B.Sawicka
Załącznik 6. Uchwała Komisji Habilit.i Załacznik 18.03.2019
Załącznik 7. Uchwała 1-XIX-74 Rady Naukowej z 27.03.2019