[start]

[koniec]Tytuł osiągnięcia naukowego:

Identyfikacja markerów molekularnych do oceny tolerancyjności materiałów hodowlanych pszenżyta (x Triticosecale Wittmack) na toksyczne działanie jonów glinu.  – cykl 4 publikacji               Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX//29
Załącznik 1. Komisja Habilitycjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja prof.P.Masojć
Załącznik 4. Recenzja prof.I.Szarejko
Załącznik 5. Recenzja prof.M.Wiwart
Załącznik 6. Uchwała Kom.Habilit.i Załącznik
Załącznik 7. Uchwała 1-XI-62 Rady Naukowej z 27.03.2019