[start]

[koniec]Tytuł osiągnięcia naukowego:

Wielokierunkowe wykorzystanie biomasy lignocelulozowej traw wieloletnich. – cykl 6 publikacji      

27.08.2018 - wszczęcie postępowania

03.12.2018 - CK powołanie Komisji Habilitacyjnej

12.02.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej

27.03.2019 - uchwała 1-XIX-61 Rady Naukowej - nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych. w dyscyplinie agronomiaZałączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/28
Załącznik 1. Komisja Habilitycjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja prof.B.Kołodziej
Załącznik 4. Recenzja dr hab.A.Kosmala
Załącznik 5. Recenzja prof.M.Stolarski
Załącznik 6. Uchwała Kom.Habilit.i Załącznik 12.02.2019
Załącznik 7. Uchwała 1-XIX-61 Rady Naukowej z 27.03.2019