Tytuł osiągnięcia naukowego:

Studium interakcji wirusa Y ziemniaka z ziemniakiem i tytoniem”  – cykl 5. publikacji  – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/68Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/68
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja dr hab. M.Krzymowska
Załącznik 4. Recenzja dr hab.B.Nowak
Załącznik 5. Recenzja prof.P.Sobiszewski
Załącznik 6. Uchwała Komisji Habilitacyjnej 29.08.2019
Załącznik 7. Uchwała 1-XIX-93 Rady Naukowej z 26.09.2019