Tytuł osiągnięcia naukowego:

Studium interakcji wirusa Y ziemniaka z ziemniakiem i tytoniem”  – cykl 5. publikacji:
1. Yin Z, Chrzanowska M, Michalak K, Zagórska H, Zimnoch-Guzowska E (2012) Recombinants of PVY strains predominate among isolates from potato crop in Poland. J. Plant Prot. Res. 52: 214-219. (pkt MNiSzW2012: 9)
2. Zimnoch-Guzowska E, Yin Z, Chrzanowska M, Flis B (2013) Sources and effectiveness of potato PVY resistance in IHAR’s breeding research. Am. J. Potato Res. 90: 21-27. (IF2013 0,951; pkt MNiSzW2013: 30)
3. Yin Z, Xie F, Michalak K, Pawełkowicz M, Zhang B, Murawska Z, Lebecka R, Zimnoch-Guzowska E (2017) Potato cultivar Etola exhibits hypersensitive resistance to PVYNTN and partial resistance to PVYZ-NTN and PVYN-Wi strains and strain-specific alterations of certain host miRNAs might correlate with symptom severity. Plant Pathol. 66: 539-550. (IF2017 2,303; pkt MNiSzW2017: 35)
4. Yin Z, Murawska Z, Xie F, Pawełkowicz M, Michalak K, Zhang B, Lebecka R., (2018) microRNA response in potato virus Y infected tobacco shows strain-specificity depending on host and symptom severity. Virus Res. https://doi.org/10.1016/j.virusres.2018.11.002. (Virus Res. 2019. 260: 20-32) 
(IF2017 2,484; pkt MNiSzW2017: 25) podano IF z roku 2017, gdyż dane za rok 2018 nie były jeszcze dostępne.
5. Yin Z (2018) Host miRNAs and virus-derived small RNAs in plants infected with certain potyviruses. In Plant Viruses: Diversity, Interaction and Management, eds. RK Gaur, SMP Khurana, and Y Dorokhov. Boca Raton, FL: CRC Press. Chapter 17, pp 279-299. (w jęz. angielskim). 
(pkt MNiSzW2018: 5).Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/68
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja dr hab. M.Krzymowska
Załącznik 4. Recenzja dr hab.B.Nowak
Załącznik 5. Recenzja prof.P.Sobiszewski
Załącznik 6. Uchwała Komisji Habilitacyjnej 29.08.2019
Załącznik 7. Uchwała 1-XIX-93 Rady Naukowej z 26.09.2019