Tytuł osiągnięcia naukowego:

Studium interakcji wirusa Y ziemniaka z ziemniakiem i tytoniem”  – cykl 5. publikacji  – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/68Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/68
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram