[start]

[koniec]Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka składu chemicznego polskich odmian pszenżyta  (X Triticisecale Wittmack)  z uwzględnieniem wpływu środowiska oraz możliwości doskonalenia ich przydatności do celów wypiekowych”  – cykl 6. publikacji  – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/69Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/69
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram