Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Oszacowanie efektów  genetycznych i interakcyjnych linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus L.)” - cykl 4 publikacji – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/86Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/86
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram