Mgr inż. Mateusz Mielczarek
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - 10.04.2019
promotor - dr hab. Krzysztof Treder
promotor pomocniczy - dr inż. Katrzyna Szajko
tytuł rozprawy - Opracowanie czułych metod wykrywania wirusów ziemniaka z wykorzystaniem izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych (LAMP).
powołani recenzenci -  
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony -  
przyjęcie publicznej obrony -  
nadanie stopnia doktora -