Mgr inż. Mateusz Mielczarek
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

dyscyplina - agronomia
wszczęcie przewodu - uchwała 1/XIX/80 z 10.04.2019 r.
promotor - dr hab. Krzysztof Treder
promotor pomocniczy - dr inż. Katarzyna Szajko
tytuł rozprawy - Opracowanie czułych metod wykrywania wirusów ziemniaka
z wykorzystaniem izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych (LAMP)
.
powołani recenzenci -  
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony -  
przyjęcie publicznej obrony -  
nadanie stopnia doktora - uchwała 1/XIX/125 z 28.04.2021 r.
- umorzenie przewodu doktorskiegoZałączniki:

Uchwała 1/XIX/125 z 28.04.2021 umorzenie przewodu doktorskiego
Uchwała nr 1/XIX/80 - wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego