a:41:{s:4:"name";s:21:"Rada Naukowa IHAR-PIB";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:21:"Elżbieta Kruszyńska";s:11:"createdDate";s:10:"2012-12-18";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:1954:"

UCHWAŁA nr 2/XIX/41 Rady Naukowej IHAR-PIB z dnia 27 marca 2019 r.Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XIX kadencji 2017-2021 stan na 1.10.2019


Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB 
mgr Elżbieta Kruszyńska
tel. 22 733 45 99 lub centr. 22 72536 11 w. 599
e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2020-9-04 12:29:36";s:8:"editDate";s:18:"2020-9-04 12:29:36";s:6:"editBy";s:4:"1003";s:10:"editorName";s:9:"Elżbieta";s:13:"editorSurname";s:11:"Kruszyńska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:83:"Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowy Instytut Badawczy";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:79:{i:0;i:1517;i:1;i:1520;i:2;i:1519;i:3;i:1158;i:4;i:1513;i:5;i:1514;i:6;i:1515;i:7;i:1159;i:8;i:1160;i:9;i:1161;i:10;i:1162;i:11;i:1165;i:12;i:1164;i:13;i:1171;i:14;i:1166;i:15;i:1168;i:16;i:1167;i:17;i:1169;i:18;i:1170;i:19;i:1511;i:20;i:1174;i:21;i:1175;i:22;i:1172;i:23;i:1176;i:24;i:1173;i:25;i:1181;i:26;i:1182;i:27;i:1178;i:28;i:1177;i:29;i:1179;i:30;i:1183;i:31;i:1180;i:32;i:1189;i:33;i:1190;i:34;i:1191;i:35;i:1186;i:36;i:1184;i:37;i:1187;i:38;i:1185;i:39;i:1197;i:40;i:1195;i:41;i:1196;i:42;i:1188;i:43;i:1198;i:44;i:1192;i:45;i:1193;i:46;i:1194;i:47;i:1199;i:48;i:1207;i:49;i:1204;i:50;i:1205;i:51;i:1200;i:52;i:1201;i:53;i:1516;i:54;i:1202;i:55;i:1203;i:56;i:1209;i:57;i:1518;i:58;i:1210;i:59;i:1208;i:60;i:1215;i:61;i:1239;i:62;i:1242;i:63;i:1240;i:64;i:1241;i:65;i:1245;i:66;i:1422;i:67;i:1421;i:68;i:1494;i:69;i:1495;i:70;i:1496;i:71;i:1497;i:72;i:1498;i:73;i:1499;i:74;i:1500;i:75;i:1501;i:76;i:1504;i:77;i:1502;i:78;i:1503;}}}