[start]Udział genów HvCKX1 i HvCKX2 w regulacji poziomu cytokinin oraz wzroście i produktywności roślin jęczmienia[koniec]
Nazwa projektu: COST Action FA0604,  Triticeaegenomics for the advancement of essential European crops 
Kontrakt nr: MNiSW 620/N-COST/09/2010/0
Tytuł projektu w j. polskim: Udział genów HvCKX1 i HvCKX2 w regulacji poziomu cytokinin oraz wzroście i produktywności roślin jęczmienia
Tytuł projektu w j. angielskim: Role of HvCKX1 and HvCKX2 genes in the regulation of level of cytokinins and growth and productivity of barley plants
Akronim: TritiGen
Okres realizacji:  13.01.2010 – 12.07.2011
Koordynator główny: Alan Schulman, MTT Agrifood Research Finland Biotechnology and Food Research (BEL), Finlandia
Współpracujący partner polski:
  • Jolanta Biesaga-Kościelniak, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków
  • Iwona Szarejko, Uniwersytet Śląski, Katowice
  • Anna Nadolska-Orczyk, IHAR-PIB w Radzikowie   

Główne cele projektu:

Europa stoi przed wyzwaniem dostarczania bezpiecznej, wysokiej jakości i promującej zdrowie żywności oraz pasz, jak również bio-produktów produkowanych w ekonomiczny, przyjazny dla środowiska i zrównoważony sposób, w warunkach, które zmagają się ze zmianami klimatu oraz stresami abiotycznymi i biotycznymi. Zboża Triticeae (pszenica, jęczmień i żyto) są niezbędne w żywieniu ludzi i zwierząt, i są prawdopodobnie najważniejszymi uprawami dla rolnictwa europejskiego. Istniejące zasoby genowe i obecne metody hodowlane są niewystarczające dla zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw ważnych cech i dla stymulowania plonowania, zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości. Duże postępy w uprawie wymagają szerokiego pakietu bezpośrednich działań genomiki, zbudowanych na odpowiednich danych dla roślin modelowych (ryż, Brachypodium). Taka strategia jest złożona i może być przeprowadzana skutecznie wyłącznie na poziomie międzynarodowym. COST Action koordynuje, skupia i wzmocnia krajową i ogólnoeuropejską genomikę Triticeae w celu poprawy stabilności i wartości upraw.

Głównym celem tego działania jest rozwijanie platform technologicznych i projektów, które zapewnią skuteczne narzędzia do określenia i wykorzystania alleli jakościowych i QTL do poprawy pszenicy, jęczmienia i żyta.

Kontakt: a.orczyk@ihar.edu.pl