• specjalistyczny, ogólnopolski kwartalnik dla branży ziemniaka
  • jest pismem naukowo-technicznym o charakterze doradczym
  • tematyka obejmuje wysoki poziom merytoryczny z zakresu ekonomii, ochrony,
  • przechowalnictwa, przetwórstwa, agrotechniki i pozostałych zagadnień dotyczących ziemniaka
  • ukazuje się od 1991 r., jest pismem recenzowanym i indeksowanym w bazach Agro, Index Copernicus i SIGŻ
  • czasopismo znajdują się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 5 punktów