Uchwała nr 1/XX/06 z 28.10.2021 r. w sprawie: powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadana stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr Dorocie SOŁTYS-KALINA.
Osoby wyznaczone przez Radę Doskonałości Naukowej:
Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Kotecki UP we Wrocławiu
Recenzent - prof. dr hab. Barbara Sawicka UP w Lublinie
Recenzent  – dr hab. Elżbieta Suchowilska UWM w Olsztynie
Recenzent  - dr hab. Tomasz Józef Warzecha UR w Krakowie 
Osoby wyznaczone przez Radę Naukową IHAR-PIB:
Sekretarz Komisji  - dr hab. Paweł Czembor  prof. Instytutu IHAR-PIB
Recenzent  - prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala IGR PAN w Poznaniu
Członek      - prof. dr hab. Wacław Orczyk IHAR-PIB 
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Badania czynników genetycznych warunkujących gromadzenie się węglowodanów w bulwach i liściach ziemniaka” – cykl 4 publikacji,