Postępowanie wszczęte 17 maja 2021 r.

Uchwała nr 1/XX/06 z 28.10.2021 r. w sprawie: powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadana stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr Dorocie SOŁTYS-KALINA.
Osoby wyznaczone przez Radę Doskonałości Naukowej:
Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Kotecki UP we Wrocławiu
Recenzent - prof. dr hab. Barbara Sawicka UP w Lublinie
Recenzent  – dr hab. Elżbieta Suchowilska UWM w Olsztynie
Recenzent  - dr hab. Tomasz Józef Warzecha UR w Krakowie 
Osoby wyznaczone przez Radę Naukową IHAR-PIB:
Sekretarz Komisji  - dr hab. Paweł Czembor  prof. Instytutu IHAR-PIB
Recenzent  - prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala IGR PAN w Poznaniu
Członek      - prof. dr hab. Wacław Orczyk IHAR-PIB 
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Badania czynników genetycznych warunkujących gromadzenie się węglowodanów w bulwach i liściach ziemniaka” – cykl 4 publikacji:
1. Śliwka J1., Sołtys-Kalina D1., Szajko K., Wasilewicz-Flis I., Strzelczyk-Żyta D., Zimnoch-Guzowska E., Jakuczun H., Marczewski W. 2016. Mapping of quantitative trait loci for tuber starch and leaf sucrose contents in diploid potato. Theoretical and Applied Genetics. 129:131–140. IF2016-4,132; punkty MNiSW-45.
2. Sołtys-Kalina D.*, Szajko K., Stefańczyk E., Smyda-Dajmund P., Śliwka J., Marczewski W. 2020. eQTL mapping of the 12S globulin cruciferin gene PGCRURSE5 as a novel candidate associated with starch content in potato tubers. Scientific Reports. 10:17168. IF2019-3,998; punkty MNiSW-140.
3. Sołtys-Kalina D.*, Szajko K., Wasilewicz-Flis I., Mańkowski D., Marczewski W., Śliwka J. 2020. Quantitative trait loci for starch-corrected chip color after harvest, cold storage and after reconditioning mapped in diploid potato. Molecular Genetics and Genomics. 295:209– 219. IF2019-2,797; punkty MNiSW-100. 
4. Sołtys-Kalina D.*, Szajko K., Sierocka I., Śliwka J., Strzelczyk-Żyta D., Wasilewicz-Flis I.,Jakuczun H., Szweykowska-Kulińska Z., Marczewski W. 2015. Novel candidate genes AuxRP and Hsp90 influence the chip color of potato tubers. Molecular Breeding. 35:224. IF2015-2,108; punkty MNiSW-35.Załączniki:

WNIOSEK
Uchwała 1/XX/06 z 28.10.2021 r. powołanie Komisji Habilitacyjnej
Rada Doskonałości Naukowej - pismo z 11.10.2021
Uchwała 1/XIX/126 z 28.06.2021 r. wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego.