a:42:{s:4:"name";s:128:"Opracowanie technologii produkcji nasion odmiany mieszańcowej (F1) kukurydzy i odmiany pszenżyta dla gospodarstw ekologicznych";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:2;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:14:"Roman Warzecha";s:11:"createdDate";s:10:"2020-11-27";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:4671:"

Kierownik badania: dr inż. Roman Warzecha
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin -  Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
tel.: 22 7334562
e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl 

Zespół badawczy:
dr Piotr Ochodzki, mgr inż. Monika Żurek, dr Elżbieta Małuszyńska

Streszczenie planowanej realizacji badania:

W Polsce dostęp do materiału nasiennego ekologicznego jest ograniczony. W dotychczasowej praktyce, stosuje się w gospodarstwach ekologicznych na zasadzie odstępstwa niezaprawiony konwencjonalny materiał siewny. W niedługim okresie, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, będzie obligatoryjne  stosowanie ekologicznego materiału siewnego, wytworzonego w warunkach ekologicznych.

Biorąc to pod uwagę, planuje się opracowanie technologii produkcji ekologicznego materiału siewnego dwóch ważnych gatunków roślin wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym: kukurydzy i pszenżyta. Obydwa gatunki są bardzo ważnymi zbożami paszowymi, które mogą być wykorzystane w produkcji ziarna na paszę, a także na biomasę do zakiszania. Odgrywają bardzo ważną rolę w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich, w produkcji ekologicznego mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa wołowego i wieprzowego i wyrobów wędliniarskich, drobiu, jaj i wielu innych produktów na rynek krajowy i eksport.

opracowanie technologii produkcji ekologicznego materiału siewnego dwóch ważnych gatunków roślin wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym: kukurydzy i pszenżyta. Obydwa gatunki są bardzo ważnymi zbożami paszowymi, które mogą być wykorzystane w produkcji ziarna na paszę, a także na biomasę do zakiszania. Odgrywają bardzo ważna rolę w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich, w produkcji ekologicznego mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa wołowego i wieprzowego i wyrobów wędliniarskich, drobiu, jaj i wielu innych produktów na rynek krajowy i eksport.

Proponowany projekt obejmuje opracowanie technologii produkcji nasion odmiany kukurydzy i pszenżyta jarego.

W produkcji nasion kukurydzy, przewiduje się opracowanie najbardziej efektywnego stosunku liczby rzędów komponenta matecznego i ojcowskiego. Badania obejmą również określenie optymalnych terminów wysiewu komponenta matecznego i ojcowskiego, aby umożliwić wydłużenie pylenia komponenta ojcowskiego i synchronizację pylenia ze znamionowaniem komponenta matecznego.

Po zbiorach, wysuszeniu i oczyszczeniu, określony zostanie plon nasion oraz jego parametry fizyczne oraz laboratoryjne: czystość nasion, liczba nasion gatunków obcych, zdolność i energia kiełkowania. Podjęte zostaną wstępne próby zaprawiania nasion środkami dozwolonymi w rolnictwie ekologicznym i określenie ich wpływu na parametry kiełkowania.

W produkcji nasiennej pszenżyta, przedmiotem badań będzie wybrana odmiana charakteryzująca się przydatnością do potrzeb rolnictwa ekologicznego, zarówno pod względem plonu jak i cech jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na choroby. Na eksperymentalnej plantacji nasiennej zastosowane zostaną trzy gęstości wysiewu: 400, 500 i 600 kiełkujących ziaren na 1m2. Uzyskane nasiona z poszczególnych wariantów wysiewu zostaną ocenione pod względem parametrów fizycznych oraz laboratoryjnych: czystość nasion, liczba nasion gatunków obcych, zdolność i energia kiełkowania.

Spodziewane rezultaty projektu:

  1. Określenie najbardziej efektywnego stosunku rzędów roślin ojcowskich i matecznych oraz dobór optymalnego terminu wysiewu komponentów matecznego i ojcowskiego.
  2. Dobór optymalnej gęstości siewu i ocena parametrów uzyskanych nasion pszenżyta.

Przewidywana pierwsza publikacja wyników badań -  sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej IHAR-PIB, listopad 2020.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnym, w szczególności dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2022-05-04 22:14:17";s:8:"editDate";s:19:"2022-05-04 22:14:17";s:6:"editBy";s:2:"13";s:10:"editorName";s:8:"Wojciech";s:13:"editorSurname";s:8:"Borawski";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"important";a:5:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:83:"Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowy Instytut Badawczy";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:11:"resolutions";a:14:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:19:"regardingChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:15:"regardingChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:10:"ordinances";a:9:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:19:"ordinanceChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:20:"topicOrdinanceChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:1:{i:0;i:1860;}}}