Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. nadzw. IHAR-PIB

Cel projektu

Celem badań jest opracowanie efektywnej, alternatywnej do chemicznej, metody ochrony roślin ziemniaka przed Globodera rostochiensis, Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus (Cms) i Pectobacterium sp. oraz buraka cukrowego przed Rhizoctonia solani, Aphanomyces cochlioides, Cercospora beticolai nosicielem wirusa rizomanii, Polymyxa betae.

Oceniona zostanie skuteczność wybranych ekstraktów zawierających związki pochodzenia naturalnego, które po pozytywnym wdrożeniu będą mogły być stosowane w formie zaprawy nasion (w otoczce) oraz aplikowane do gleby i na rośliny, w tym zwłaszcza substancje bioaktywne zawarte w gorczycy białej i rzodkwi oleistej, które na podstawie dotychczasowych badań wykazują działanie hamujące rozwój szeregu agrofagów.

W bieżącym roku przeprowadzona zostanie weryfikacja uzyskanych wyników oraz poszerzenie grupy badanych patogenów i ekstraktów.

Spodziewane rezultaty

Udowodnienie w badaniach korzystnych efektów stosowania ekstraktów z gorczycy, rzodkwi bądź innych stosowanych substancji pozwoli na uznanie ich za substancje podstawowe, przydatne w ochronie roślin. Końcowym etapem projektu będą prace mające na celu przygotowanie do wdrożenia w warunkach polowych przyjaznej dla środowiska metody ochrony ziemniaka i buraka cukrowego, z zastosowaniem wybranych, skutecznych i tanich substancji bioaktywnych, które będą ograniczać porażanie ziemniaka przez G. rostochiensis,C. michiganensis subsp.sepedonicus iPectobacterium oraz buraka cukrowego przez R. solani, C. beticola, A. cochlioides oraz wektora wirusa BNYVV - P. betae. Uzyskanie pozytywnych wyników badań będzie podstawą do opracowania instrukcji stosowania wybranych substancji (ekstraktów) jako czynnika ograniczającego występowanie w/w patogenów w uprawie roślin okopowych.

Data opublikowania wyników badań: grudzień 2017.

Wyniki z prowadzonych badań będą dostępne na stronie IHAR-PIB: www.ihar.edu.pl 

Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolniczym.Załączniki:

Wyniki badań naturalnych substancji w ochronie roślin okopowych 2017