Uchwała 1-XX-89 Rady Naukowej z 19.04.2023 r. - wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Uchwała 1-XX-92 Rady Naukowej z 22.06.2023 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej:
1.    Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, UP we Wrocławiu
2.    Sekretarz: dr hab. Agnieszka Niedziela prof. Instytutu                 
3.    Recenzentka: dr hab. inż. Katarzyna J.Chwedorzewska prof. SGGW 
4.    Recenzentka: dr hab. Sylwia  Okoń prof. uczelni, UP w Lublinie
5.    Recenzentka: prof. dr hab. Elżbieta Suchowilska prof. UWM w Olsztynie 
6.    Recenzent: dr hab. Tomasz Warzecha prof. URK w Krakowie              
7.    Członek:     dr hab. Krzysztof Treder           

Osiągnięcie naukowe: „Badanie roślin ziemniaka w kontekście stresów biotycznych i abiotycznych w świetle badań proteomicznych” – cykl 5 publikacji:
  I.  Katarzyna Szajko, Danuta Strzelczyk-Żyta, Waldemar Marczewski (2018) Comparison of leaf proteomes of potato (Solanum tuberosum L.) genotypes with ER- and HR- mediated resistance to PVY infection, European Journal of Plant Pathology 150: 375–385, IF2018= 1.744, Liczba cytowań: 7
  II. Katarzyna Szajko, Dorota Sołtys-Kalina, Bogna Szarzyńska, Danuta Strzelczyk-Żyta, Zofia Szweykowska-Kulińska, Waldemar Marczewski (2019) A comparative proteomic analysis of the PVY-induced hypersensitive response in leaves of potato (Solanum tuberosum L.) plants that differ in Ny-1 gene dosage, European Journal of Plant Pathology 153: 385–396, IF2019= 1.582, Liczba cytowań: 2
 III. Katarzyna Szajko, Jarosław Plich, Jarosław Przetakiewicz, Dorota Sołtys-Kalina, Waldemar Marczewski (2020) Comparative proteomic analysis of resistant and susceptible potato cultivars during Synchytrium endobioticum infestation, Planta 251: 4, IF2020= 4.116, Liczba cytowań: 5
IV. Renata Lebecka, Michał Kistowski, Janusz Dębski, Katarzyna Szajko, Zofia Murawska, Waldemar Marczewski (2019) Quantitative proteomic analysis of differentially expressed proteins in tubers of potato plants differing in resistance  to Dickeya solani, Plant and Soil 441: 317–329, IF2019= 3.299, Liczba cytowań: 8
 V. Katarzyna Szajko, Dorota Sołtys-Kalina, Małgorzata Heidorn-Czarna, Paulina Smyda-Dajmund, Iwona Wasilewicz-Flis, Hanna Jańska, Waldemar Marczewski (2022) Transcriptomic and proteomic data provide new insights into cold-treated potato tubers with T- and D- type cytoplasm, Planta 255: 97, IF2021/2022= 4.116, Liczba cytowań: 0
         Dane naukometryczne wg Web of Science na 31.12.2022.Załączniki:

Wniosek o wszczęcie postępowania 27.03.2023
Uchwała 1-XX-89 RN 19.04.2023 wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania
Uchwała 1-XX-92 RN z 22.06.2023 powołanie Komisji Habilitacyjnej