ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

dr hab. inż. Mirosław Nowakowski
85-090 Bydgoszcz, Al. Powstańców Wielkopolskich 10
tel. (52) 581 69 59, fax (52) 322 44 54
e-mail: sekretariat@ihar.bydgoszcz.pl

ODDZIAŁ W JADWISINIE

dr Wojciech Nowacki
05-140 Serock
tel.(+48 22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W MŁOCHOWIE

prof. dr hab. Waldemar Marczewski
05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. (0 22) 729 92 48, 729 90 27, 729 90 87, 729 90 88
fax (0 22) 729 92 47
e-mail: mlochow@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W POZNANIU

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

www.ihar.poznan.pl postbox@nico.ihar.poznan.pl

ODDZIAŁ W BONINIE

dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
tel. 94 342 30 31 w. 211<
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl