ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

dr hab. inż. Mirosław Nowakowski
85-090 Bydgoszcz, Al. Powstańców Wielkopolskich 10
tel. (52) 581 69 59, fax (52) 322 44 54
e-mail: sekretariat@ihar.bydgoszcz.pl

 

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych

dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Cytogenetyki i Metodyki Hodowli

dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Biotechnologii

dr inż. Anna Litwiniec
e-mail: a.litwiniec@ihar.bydgoszcz.pl
tel. (52) 581 69 29

 

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych

dr hab. inż. Mirosław Nowakowski
tel. (52) 581 69 11
e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Hodowli Odpornościowej i Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych

dr inż. Paweł Skonieczek
tel. (52) 581 69 20 
e-mail: p.skonieczek@ihar.bydgoszcz.pl

Pracownia Chorób i Szkodników Kwarantannowych Ziemniaka

dr inż. Teresa Pastuszewska
tel./fax (52) 581 69 32
e-mail: t.pastuszewska@ihar.bydgoszcz.pl

 

 

ODDZIAŁ W JADWISINIE

dr Wojciech Nowacki
05-140 Serock
tel.(+48 22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl

Zakład Agronomii Ziemniaka 

dr Wojciech Nowacki
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownia Fizjologii

prof. dr hab.Krystyna Rykaczewska
tel. (22) 782 66 20, 782 72 65 ext. 114
e-mail: k.rykaczewska@ihar.edu.pl

Pracownia Uprawy i Mechanizacji

dr Wojciech Goliszewski
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 107
e-mail: w.goliszewski@ihar.edu.pl

Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości

dr inż. Cezary Trawczyński
tel. (22)782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, ext. 130
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka 

dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65,ext. 115
e-mail: z.czerko@ihar.edu.pl

 

 

ODDZIAŁ W MŁOCHOWIE

prof. dr hab. Waldemar Marczewski
05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. (0 22) 729 92 48, 729 90 27, 729 90 87, 729 90 88
fax (0 22) 729 92 47
e-mail: mlochow@ihar.edu.pl

 

Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

prof. dr hab. Waldemar Marczewski
tel. (0 22) 729 90 89
(0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl

Pracownia Patogenów Ziemniaka

dr hab. Jadwiga Śliwka
tel. (0 22) 729 92 48 w. 219
e-mail: j.sliwka@ihar.edu.pl

Pracownia Biotechnologii

prof. dr hab. Waldemar Marczewski
tel. (0 22) 729 92 48 w. 215
e-mail: w.marczewski@ihar.edu.pl

Pracownia Fitopatologii

dr hab. Renata Lebecka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (0 22) 729 92 48 w. 207
e-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl

Pracownia Metodyki Hodowli

dr hab. Bogdan Flis, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (0 22) 729 92 48 w. 216
e-mail: b.flis@ihar.edu.pl

 

ODDZIAŁ W POZNANIU

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

www.ihar.poznan.pl postbox@nico.ihar.poznan.pl

 

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych 

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Heterozji

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
ttel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej

dr hab. Stanisław Spasibionek
tel. (61) 846 42 19
e-mail: sspas@nico.ihar.poznan.pl

Laboratorium Biochemiczne

dr Krzysztof Michalski
tel. (61) 846 42 07
e-mail: km@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej

dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: michals@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Kultur Tkankowych

prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
tel. (61) 846 42 05, 846 42 06
e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl
 

Samodzielna Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych

dr Tadeusz Wałkowski
tel.: (61) 846 42 12
e-mail: twalk@nico.ihar.poznan.pl

 

Oddział w Boninie

dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
tel. 94 342 30 31 w. 211
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Pracownia Nasiennictwa Ziemniaka

dr Tomasz Erlichowski
tel. 94 342 30 31 w.284,
e-mail:erlichowski@ziemniak-bonin.pl

Pracownia Ochrony Ziemniaka

dr inż. Janusz Urbanowicz
tel. 94 342 30 31 w.253
e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

dr hab. Krzysztof Treder - kierownik pracowni, adiunkt

tel. 94 342 30 31 w. 207
e-mail: k.treder@ihar.edu.pl

Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro

dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski
tel. 94 342 30 31 w. 211
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

Pracownia Badań Rynkowych

vacat