W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00
fax 22 733 45 05

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Ogłoszenie 2/OC/01/2022 [NIEAKTUALNE]

Ogłoszenie 2/OC/01/2022
dotyczy oferty cenowej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików 
05-870 Błonie, Oddział w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz.

Księga Wieczysta KW 68005, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przedmiotem najmu jest miejsce parkingowe nr 7 znajdujące się przy budynku IHAR-PIB przy Pl. Weyssenhoffa 11 w Bydgoszczy, na terenie działki nr 22/42 obręb 168.

Termin podpisania umowy wraz z przekazaniem przedmiotu najmu: 1 luty 2022 r.

 1. Okres najmu – czas nieoznaczony.
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 31 stycznia 2022 roku do godz. 9.30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
  w dniu 31 stycznia 2022 roku pokój 109 o godz. 10.00.
 4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
  77,80 zł/miejsce netto miesięcznie + podatek VAT ( stawka 23%)
  Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
 5. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawianej przez wynajmującego.
 6. Pisemne oferty można składać w terminie do 31 stycznia 2022 roku do godz. 9.30 w pokoju 111 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem miejsca parkingowego nr 7 – oferta nr 2/OC/01/2022”.
  Decyduje data wpływu oferty do IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10. Jednocześnie należy podpisać klauzulę informacyjną w zakresie współpracy (RODO).
 7. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem kontaktowym;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent dokonał oględzin miejsc parkingowych będących przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża zgodę na warunki oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę;
  • uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • numer dowodu osobistego oraz numer PESEL (weryfikacja dowodu tożsamości przy podpisaniu umowy) – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 8. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów. 
 9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji
 10. W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem stawki czynszu najmu i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału IHAR-PIB.
 11. Oględzin miejsca parkingowego będącego przedmiotem oferty można dokonać w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku w godz. od 8.00 do 14.00. 
 12. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz oraz pod nr telefonu (52) 581-69-59. 
 13. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane