W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Posiadane patenty i zgłoszenia patentowe

PATENTY 

 1. PATENT Nr 380290 (nr prawa wyłącznego: 212433) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sekwencje nukleotydowe starterów specyficznych dla krańcowych rejonów badanego fragmentu DNA sprzężonego z genem restorerem Rfo dla CMS ogura u rzepaku, sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy PCR za pomocą starterów specyficznych dla fragmentu genomowego DNA sprzężonego z genem Rfo dla CMS ogura u rzepaku, sposób uzyskania sekwencji nukleotydowej fragmentu DNA sprzężonego z genem restorerem Rfo dla CMS ogura u rzepaku, sposób uzyskania markera DNA typu SCAR d1a identyfikacji roślin rzepaku posiadających gen restorer Rfo dla genowo-cytoplazmatycznej męskiej sterylności ogura, sposób identyfikacji roślin rzepaku posiadających gen restorer Rfo dla genowo-cytoplazmatycznej męskiej sterylności ogura i zestaw testowy do identyfikacji roślin rzepaku posiadających gen restorer Rfo d1a genowo‑cytoplazmatycznej męskiej sterylności ogura” -  dla IHAR Oddział Poznań. Twórcy wynalazku: Dr Katarzyna Mikołajczyk, Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda. Zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP nr 380290 z dnia 21.07.2006 r. Data publikacji: 04.02.2008 r., BUP 03/2008. Patent ogłoszony przez Urząd Patentowy RP w dniu 31.10.2012 r. WUP 10/2012. Prawo wyłączne udzielono 09.11.2010 r.
 2. PATENT Nr381627 (nr prawa wyłącznego: 211126) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sekwencje nukleotydowe fragmentów niezmutowanych i zmutowanych alleli loci A i C genu desaturazy fad3 form -podwójnie ulepszonej (00) oraz niskolinolenowego mutanta (LLMut) roślin rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera) allelospecyficzne markery SNP swoiste dla loci A i C genu desaturazy fad3 form - podwójnie ulepszonej (00) oraz niskolinolenowego mutanta (LLMut) roślin rzepaku ozimego, sekwencje.” – IHAR-PIB Oddział Poznań. Twórcy wynalazku: Dr Katarzyna Mikołajczyk, Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Dr Stanisław Spasibionek. Zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP nr P381627 z dnia 29.01.2007 r. Data publikacji: 04.08.2008 r., BUP 16/2008. Patent ogłoszony przez Urząd Patentowy RP w dniu 30.04.2012 r. WUP 04/2012. Prawo wyłączne udzielono 08.07.2011 r.
 3. PATENT Nr 383361 (nr prawa wyłącznego: 210395) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Test immunologiczny na obecność bakterii” – IHAR-PIB ZNiOZ Bonin. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P 383361 z dnia 16.09.2007 r. Data publikacji: 30.03.2009 r. BUP 07/2009. Patent ogłoszony przez Urząd Patentowy RP w dniu 31.01.2012 r. WUP 01/2012. Prawo wyłączne udzielono 25.03.2011 r.
 4. PATENT Nr 383362 (nr prawa wyłącznego: 210394) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sposób usuwania śluzów bakteryjnych” - IHAR ZNiOZ Bonin. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski, Doc. dr hab. Jerzy Lewosz. Data publikacji: 30.03.2009 r., BUP 07/2009. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P 383362 z dnia 16.09.2007 r. Patent ogłoszony przez Urząd Patentowy RP w dniu 31.01.2012 r. WUP 01/2012. Prawo wyłączne udzielono 24.03.2011 r.
 5. PATENT Nr 383363 (nr prawa wyłącznego:213858) na rzecz IHAR na wynalazek pt. „Sposób wykrywania obecności bakterii Clavibacter michiganensis ssp spedonicus, w analizowanej próbce” – IHAR-PIB ZNiOZ Bonin. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P 383363 z dnia 16.09.2007 r. Patent ogłoszony przez Urząd Patentowy RP w dniu 19.09.2012 r. Data publikacji: 31.05.2013 r., WUP 05/2013.
 6. PATENT Nr 383364 (nr prawa wyłącznego: 213857) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sposób wykrywania obecności bakterii Clavibacter michiganensis ssp spedonicus z wykorzystaniem membran poliwęglanowych zawierających immobilizowane przeciwciała” – IHAR-PIB ZNiOZ Bonin. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P 383364 z dnia 16.09.2007 r. Data publikacji: 31.05.2013 r., WUP 05/2013.
 7. PATENT Nr 383365 (nr prawa wyłącznego: 213856) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Zestaw inkubacyjny do wykrywania albo przeżyciowego izolowania wybranych bakterii, w szczególności Clavibacter michiganensis ssp spedonicus” – IHAR-PIB ZNiOZ Bonin. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P 383365 z dnia 16.09.2007 r. Data publikacji: 31.05.2013 r., WUP 05/2013.
 8. PATENT Nr 383366 (nr prawa wyłącznego: 213855) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Zestaw do wykrywania albo przeżyciowego izolowania bakterii Clavibacter michiganensis ssp spedonicus w analizowanej próbce” – IHAR-PIB, ZNiOZ Bonin. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P 383366 z dnia 16.09.2007 r. Data publikacji: 31.05.2013 r., WUP 05/2013.
 9. PATENT Nr 396680 (nr prawa wyłącznego: 216837) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sposób identyfikacji molekularnej genów Ny-1A, Ny-1N, Ny-1S warunkujących odporność ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na zakażenie wirusem Y ziemniaka (PVY, Potato virus Y)”. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB: Prof. dr hab. Waldemar Marczewski (udział 50%). Jednostka zgłaszająca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy O/Młochów. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P-396680 z dnia 18.10.2011 r. Data publikacji: 30.05.2014 r., WUP 05/2014 r. Decyzja o wygaśnięciu prawa ochronnego 31.10.2019r.
 10. PATENT Nr P-399117 (z dnia 23.10.2014 r. nr prawa wyłącznego: 219403) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sposób identyfikacji molekularnej genu Ny-2 warunkującego reakcję nadwrażliwości ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na zakażenie wirusem Y ziemniaka (PVY, Potato virus Y)”. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB: Prof. dr hab. Marczewski Waldemar, (udział 50%). Jednostka zgłaszająca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin–PIB O/Młochów. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P-399117 z dnia 09.05.2012 r. Decyzja o wygaśnięciu prawa ochronnego 31.10.2019r.
 11. PATENT Nr P 394333 (nr prawa wyłącznego: 219560 z dnia 2.09.2014 r.) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „T-DNA wektora binarnego do zwiększania wydajności ekspresji transgenu u roślin oraz sposób zwiększania ekspresji transgenu u roślin”. Twórcy wynalazku: Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Bińka Agnieszka, Prof. dr hab. Wacław Orczyk - IHAR-PIB Radzików-ZIG, ZGF. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P-394333 z dnia 24.03.2011 r.
 12. PATENT udzielony w Australii Nr 2005339395 zarejestrowany na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „A method of identifying induced variability in vitro cultures". Twórcy wynalazku: Dr hab. Piotr Bednarek, Prof. dr hab. Janusz Zimny – IHAR-PIB Radzików, ZBiFR. Data udzielenia patentu: 29.11.2012 r. Patent ważny 20 lat od 22.12.2005 r.
 13. PATENT EUROPEJSKI Nr Ep 1999271 uzyskany na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „A method of identifying induced variability in vitro cultures”. Twórcy wynalazku: Dr hab. Piotr Bednarek, Prof. dr hab. Janusz Zimny – IHAR-PIB Radzików, ZBiFR. Data udzielenia patentu: 03.07.2013 r. Patent uzyskał walidację w Wielkiej Brytanii. 
 14. PATENT No.US 8.642.275 B2. udzielony przez USPTO w Stanach Zjednoczonych w dniu 04.02.2014 r. na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Immunological tests for the presence of bacteria which make use of antibodies obtained using a specific metod”. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż.  Włodzimierz Przewodowski. IHAR-PIB ZNiOZ Bonin. 
 15. PATENT EUROPEJSKI Nr EP2435574 z dnia 15.07.2015 r. (Nr zgłoszenia Ep 10734580.3) uzyskany na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass.” - IHAR-PIB Radzików - ZGF, ZIG. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB: Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Prof. dr hab. Wacław Orczyk
 16. PATENT Nr P.388118 (z dnia 20.10.2015 r. nr prawa wyłącznego: 222498) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Kaseta DNA, wektor binarny, szczep A. tumefaciens oraz sposób otrzymywania rośliny zbożowej o zwiększonej produktywności”. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB ZGF, ZIG: Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Prof. dr hab. Wacław Orczyk. Patent ważny od 27.05.2009 r. Data publikacji: 06.12.2010 r., BUP 25/2010.
 17. PATENT AUSTRALIJSKI nr 2010253552. udzielony w dniu 28.01.2016 r na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt.: „A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass”. Twórcy wynalazku: Prof. dr hab. Nadolska-Orczyk A., Dr Galuszka P., Dr Zalewski W., Prof. dr hab Orczyk W. IHAR-PIB ZGF, ZIG. (zgłoszony 27.05.2010). Patent ważny 20 lat od 27.05.2010 r.
 18. PATENT EUROPEJSKI nr  EP 2205735. udzielony w dniu 17.03.2016 na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Immunological tests for the presence of bacteria which make use of antibodies obtained using a specific method”. Twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski, IHAR-PIB ZNiOZ Bonin. (zgłoszony 16.09.2008) Opublikowany 13.04.2016 r.
 19. PATENT KANADYJSKI nr CA 2762556 udzielony w dniu 11.04.2017 r na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt.: „A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass ” Twórcy wynalazku: Prof. dr hab. Nadolska-Orczyk A., Dr Galuszka P., Dr Zalewski W., Prof. dr hab. Orczyk W. IHAR-PIB ZGF, ZIG. Zgłoszenie patentowe z dnia 27.05.2010 r.
 20. PATENT Nr P-396949  (nr prawa wyłącznego: 229043) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sposób wyciszania genu rośliny zbożowej oraz wektor wirusowy do wyciszania genu rośliny zbożowej” - IHAR Radzików- ZIG, ZGF. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB: Prof. dr hab. Wacław Orczyk, Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, M. Dmochowska-Boguta. Data publikacji: 13.05.2013 r., BUP 10/2013. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P.396949 z dnia 2011-11-11 r. Data publikacji: 29.06.2018, 6/2018 WUP.
 21. PATENT Nr 403585 (nr prawa wyłącznego: 229799) na rzecz IBiB; IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sposób selekcji roślin o zwiększonej tolerancji na ciemną plamistość pouderzeniową, materiał roślinny otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie sekwencji aneksyn z ziemniaka do selekcji roślin”. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB: Prof. dr hab. W. Marczewski, mgr A. Hara-Skrzypiec. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P.403585 z dnia 2014-10-27 r. 22/2014. Data publikacji prawa wyłącznego: 31.08.2018 r. WUP08/18.
 22. PATENT Nr 424490 z dnia 14.02.2020 r. (nr prawa wyłącznego:  235098) na rzecz IHAR-PIB na wynalazek pt. „Sposób identyfikacji obecności genu Sen2 warunkującego odporność roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na porażenie przez osiem patotypów grzyba Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival.” Twórcy wynalazku z IHAR-PIB O/Młochów: Dr Jarosław Plich, Dr hab. Jadwiga Śliwka, Prof. dr hab. E. Zimnoch-Guzowska. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P.424490 z dnia 2019-08-12 r. 05/2020. Data publikacji prawa wyłącznego: 18.05.2020 r. WUP 05/2020.
 23. PATENT Nr 425134 (nr prawa wyłącznego: 235163) z dnia 19.02.2020 r.  na rzecz IHAR-PIB oraz  Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Sekwencja nukleotydowa syntetycznego genu Cas9, kaseta kierująca sgRNA do edytowania genomu roślinnego i wydajny system do ukierunkowanej mutagenezy wybranego regionu genomu roślinnego.” Twórcy wynalazku z IHAR-PIB Radzików:  Dr Gasparis S., Prof. dr hab. Orczyk W., Dr Jończyk M., Prof. dr hab. Sowiński P., Prof. dr hab. Nadolska-Orczyk A. Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP Nr P.425134 z dnia 2019-10-07 r. 21/20219.  Data publikacji prawa wyłącznego: 01.06.2020 r. WUP 06/2020.
 24. WZÓR UŻYTKOWY Nr. W.127807  (nr prawa wyłącznego: Ru.071667) z dnia 19.08.2020 r na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz IHAR-PIB pt. „Komora do oceny skuteczności mikrobiobójczej powietrza oraz dezynfekcji”. Dr inż. Krzysztof Skowron, Dr inż. Grzegorz Gryń, Dr Joanna Kwiecińska-Piróg, Mgr Katarzyna Grudlewska, Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska. Data publikacji: 30.11.2020 r. WUP 19/2020. Zgłoszenie patentowe nr W.127807  z dnia 21.11.2018r.

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 1. Zgłoszenie patentowe U.S. nr 62/538,020 z dnia 28.07.2017 pt. „Potyvirus resistance genes and methods of use”. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB O/ Młochów: Prof. dr hab. W. Marczewski, Dr K. Szajko. Jednostka zgłaszająca: IHAR-PIB.
 2. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP nr P.425889 z dnia 11.06.2018 r. na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania tworzywa geopolimerowego spienionego oraz tworzywo geopolimerowe spienione”, twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Szechyńska-Hebda Magdalena, Dr inż. Hebda Marek, Mgr inż. Joanna Marczyk. Data publikacji 16.12.2019.
 3. Zgłoszenie patentowe P. 435377 z dnia 21.09.2020 r pt. „Próbnik do oceny czystości mikrobiologicznej powietrza”. Dr inż. Krzysztof Skowron Prof. Uczelni, Dr inż. Grzegorz Gryń, Dr hab. Mirosław Nowakowski Prof. Instytutu, Dr Joanna Kwiecińska-Piróg, Dr Katarzyna Grudlewska- Buda, Mgr Wiktorczyk Natalia, Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska.
 4. Zgłoszenie patentowe P. 435475 z dnia 21.09.2020 r pt. „Urządzenie do oceny czystości mikrobiologicznej powietrza, zwłaszcza detekcji prątków gruźlicy oraz sposób oceny czystości mikrobiologicznej”. Dr inż. Krzysztof Skowron Prof. Uczelni, Dr inż. Grzegorz Gryń, mgr K. Grzesik,  Dr Joanna Kwiecińska-Piróg, Mgr Wiktorczyk Natalia.
 5. Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP nr P.427988 z dnia 30.11.2018 r. na wynalazek pt. „Zestaw do wykrywania obecności bakterii Cms, starter, immunokoncentrator, sposób identyfikacji Cms, zastosowanie starterów oraz zastosowanie immobilizowanych przeciwciał do wykrywania obecności bakterii Cms”, twórcy wynalazku: Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski, Dr inż. Agnieszka Przewodowska, mgr inż. Marta Jankowska. Jednostka zgłaszająca: IHAR-PIB.
 6. Zgłoszenie patentowe w Genewie nr PCT/PL2019/000112, 29.11.2019 WIPO-Genewa, “Kit for detecting the presence of Cs bacteria, primer, immunoconcentrator, Cs identification method, the use of primers and the use of immobilized antibodies for detecting the presence of  Cs bacteria”.  Dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski, mgr Marta Jankowska, Dr inż. Agnieszka Przewodowska.
 7. Zgłoszenie patentowe P.435854 z dnia 30.10.2020 pt. „Sposób identyfikacji alleli z mutacją w genie Pinb testem molekularnym MatPol_PinB”. Twórcy wynalazku z IHAR-PIB: Mgr inż. Mateusz Przyborowski, Prof. dr hab. Anna Nadolska- Orczyk Jednostka zgłaszająca: IHAR-PIB.

Powiadom znajomego