W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Ogłoszenie 7/OC/05/2022 [NIEAKTUALNE]

Ogłoszenie 7/OC/05/2022
dotyczy oferty cenowej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików 
05-870 Błonie, Oddział w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz.
Księga Wieczysta KW 68005, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie magazynowe o powierzchni 60 m² znajdujące się przy Pl. Weyssenhoffa 11 w Bydgoszczy, na terenie działki nr 22/42.

Termin zawarcia umowy wraz z przekazaniem przedmiotu najmu: 1 czerwca 2022 r.

 1. Okres najmu – czas nieoznaczony.
 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 19 maja 2022 roku do godz. 9.30.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Oddziale w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
  w dniu 19 maja 2022 roku pokój 109 o godz. 10.00.
 4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi:
  9,50 zł/m² netto miesięcznie + podatek VAT ( stawka 23%)
  Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
 5. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawianej przez wynajmującego.
 6. Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat za dostarczanie mediów według wynajmowanej powierzchni lub zainstalowanych podliczników. Warunki uiszczania opłat zawarte będą w umowie najmu.
 7. Pisemne oferty można składać w terminie do 19 maja 2022 roku do godz. 9.30 w pokoju 111 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na najem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 60 m ² – oferta nr 7/OC/05/2022”.
  Decyduje data wpływu oferty do IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10. Jednocześnie należy podpisać klauzulę informacyjną w zakresie współpracy (RODO).
 8. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem kontaktowym;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent dokonał oględzin lokalu będącego przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża zgodę na warunki oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę;
  • uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • numer dowodu osobistego oraz numer PESEL (weryfikacja dowodu tożsamości przy podpisaniu umowy) – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 9. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów. 
 10. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji
 11. W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem stawki czynszu najmu i zaakceptowana przez Kierownika Oddziału IHAR-PIB.
 12. Oględzin pomieszczenia będącego przedmiotem oferty można dokonać w terminie do dnia 18 maja 2022 roku w godz. od 8.00 do 14.00. 
 13. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz oraz pod nr telefonu (52) 581-69-59. 
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Powiadom znajomego