W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kierownicy komórek organizacyjnych

Komórkami organizacyjnymi Instytutu są:

 1. oddziały,
 2. zakłady naukowe,
 3. działy,
 4. samodzielne stanowiska
 5. Zakłady Doświadczalne.

Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej przez niego komórki oraz pełni nadzór nad mieniem powierzonym poszczególnym pracownikom w danej komórce organizacyjnej.

Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

 1. organizacja komórki i wewnętrzny podział zadań, ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych pracowników, a także nadzór nad ich wykonywaniem,
 2. dokonywanie ocen pracy pracowników oraz przedstawianie właściwemu przełożonemu wniosków o awanse, przeszeregowania, nagrody i kary,
 3. umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. przygotowywanie miesięcznych zestawień czasu pracy pracowników komórki,
 5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, stosownie do zakresu działania tych komórek,
 6. inicjowanie i wskazywanie sposobów realizacji zadań oraz podejmowanie decyzji wynikających z zakresu czynności komórki organizacyjnej, w granicach upoważnień udzielonych przez przełożonych,
 7. zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórki i terminowego załatwiania spraw,
 8. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę mienia,
 9. racjonalne gospodarowanie środkami.

Do zadań Kierowników Oddziałów i Kierowników Zamiejscowych Zakładów należy:

 1. kierowanie z ramienia Dyrektora powierzonym zakresem spraw i działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych. Odpowiadają oni przed Dyrektorem za realizację planów naukowych i całokształt działalności podległych komórek,
 2. nadzór nad działalnością  naukową w  komórkach organizacyjnych Oddziału,
 3. współdziałanie w realizacji programów wdrożeniowych, upowszechnieniowych i szkoleniowych,
 4. kształcenie kadr własnych,
 5. nadzór nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia i innych zadań wynikających z ogólnie obowiązujących aktów prawnych i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora.

 

CENTRALA IHAR-PIB W RADZIKOWIE
ZAKŁADY NAUKOWE:

Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
prof. dr hab. inż. Grzegorz Żurek
tel.: 22 733 45 71
e-mail: g.zurek@ihar.edu.pl 

Zakład Biochemii i Biotechnologii
prof. dr hab. Piotr Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl 

Zakład Genomiki Funkcjonalnej
dr inż. Michał Rokicki
tel.: 22 733 45 02
e-mail: m.rokicki@ihar.edu.pl

Zakład Biologii Stosowanej
dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl 

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
p.o. kierownika dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu
tel.: 22 733 46 50 
e-mail: m.boczkowska@ihar.edu.pl 

Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
dr Sławomir Sowa
tel.: 22 733 45 17
fax: (0 22) 796 75 63
e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl, gmo@ihar.edu.pl 

DZIAŁY:

 

Dział Finansowo-Księgowy
mgr Arkadiusz Grabowski
tel. 22 733 46 07
e-mail: a.grabowski@ihar.edu.pl

Dział Badań
mgr Grażyna Michalczyk-Brzezina
tel. 22 733 46 15
e-mail: g.michalczyk-brzezina@ihar.edu.pl

Dział Spraw Pracowniczych
mgr Monika Kozłowska
tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl 

Dział Administracyjny
mgr Rafał Stodulski
tel.: 22 733 46 63
e-mail: r.stodulski@ihar.edu.pl

Dział Obsługi Technicznej, Polowej i Transportu
inż. Andrzej Nowak
tel. 22 733 46 76
e-mail: a.nowak@ihar.edu.pl

Dział Wsparcia Projektów i Promocji
mgr Marta Walendzik
tel. 22 733 46 09
e-mail: m.walendzik@ihar.edu.pl 

Dział Organizacyjno Prawny
Mirona Węgierek

Samodzielne stanowiska:

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)
mgr inż. Dariusz Bochniak
tel. 22 733 45 44
e-mail: d.bochniak@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
mgr inż. Dariusz Bochniak
tel. 22 733 45 44
e-mail: d.bochniak@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ
Mateusz Nycz
tel. 22 733 46 84
e-mail: m.nycz@ihar.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony radiologicznej
Inspektor dr Wioletta Dynkowska
tel. 22 733 45 36
e-mail: w.dynkowska@ihar.edu.pl

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

ODDZIAŁY I ZAMIEJSCOWE ZAKŁADY NAUKOWE

ODDZIAŁ W BONINIE
p.o. kierownika - dr inż. Grzegorz Hury
76-009 Bonin k/ Koszalina
tel. 94 342 30 31 lub 342 69 97
fax. 94 342 70 28
e-mail: g.hury@ihar.edu.pl

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski tel. 94 342 30 31 w. 213
e-mail: w.przewodowski@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. Instytutu
85-090 Bydgoszcz, Al. Powstańców Wielkopolskich 10
tel. (52) 581 69 59, fax (52) 322 44 54
e-mail: sekretariat@ihar.bydgoszcz.pl

Zakład Uprawy  i Podstaw Hodowli Roślin Okopowych
dr inż. Grzegorz Gryń
tel. (52) 581 69 32
e-mail: g.gryn@ihar.edu.pl 

ODDZIAŁ W JADWISINIE
dr inż. Cezary Trawczyński
05-140 Serock
Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15
tel.(+48 22) 782 72 20
e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl

Zakład Agronomii Ziemniaka
dr inż. Cezary Trawczyński
tel. (22) 782 66 20
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W MŁOCHOWIE
p.o. Kierownika dr hab. Renata Lebecka

05-831 Młochów, ul. Platanowa 19
tel. (0 22) 729 92 48
e-mail: mlochow@ihar.edu.pl

Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
p.o. Kierownika dr hab. Renata Lebecka
tel. (0 22) 729 92 48 
e-mail: r.lebecka@ihar.edu.pl

ODDZIAŁ W POZNANIU
dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
tel.: (61) 823 37 21
e-mail: poznan@ihar.edu.pl 

Zakład Roślin Oleistych
dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
tel.: (61) 823 37 21
e-mail: k.mikolajczyk@ihar.edu.pl 

ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE

Zakład Doświadczalny Bartążek

mgr inż. Karol Biały - dyrektor
e-mail: zd.bartazek@ihar.pl, k.bialy@ihar.pl
10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (89) 541 86 63


Zakład Doświadczalny Bonin

dr inż. Grzegorz Hury - dyrektor
e-mail: zd.bonin@ihar.plg.hury@ihar.pl 
76-009 Bonin
woj. zachodnio - pomorskie
tel./fax (94) 346 12 29


Zakład Doświadczalny Grodkowice

mgr Agnieszka Rachwalska - dyrektor
e-mail: zd.grodkowice@ihar.pl
32-015 Kłaj
woj. małopolskie
tel./fax (12) 284 10 95


Zakład Doświadczalny Nieżychowice

mgr inż. Rafał Krata - Dyrektor
e-mail: zd.niezychowice@ihar.pl
89-600 Charzykowy
woj. pomorskie
tel./fax (52) 398 10 59


Zakład Doświadczalny Oleśnica Mała

mgr inż. Stefan Synowiec - dyrektor
e-mail: zd.olesnica@ihar.pl
55-212 Oleśnica Mała
woj. dolnośląskie
tel./fax (71) 301 50 50


Zakład Doświadczalny Radzików

mgr inż. Robert Grzeszczak
e-mail: zd.radzikow@ihar.pl, r.grzeszczak@ihar.pl
05-870 Błonie
woj. mazowieckie
tel./fax (22) 725 37 15 wew.:303

Powiadom znajomego